GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ULUSLARARASI ÇEVRESEL PROJE STANDARTLARI/BCK-411
Dersin Adı: ULUSLARARASI ÇEVRESEL PROJE STANDARTLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Abdullah Hasbenli, Prof. Dr. Hayri Duman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasbenli@gazi.edu.tr, hduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çevresel proje konularındaki bilgi ve becerileri endüstri, orman ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini öğrenir.
Uluslar arası proje raporlama formatını öğrenir ve ilgili sunumları yapar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersi konusu ile ulusal ve uluslararası mevzuatların ilişkilendirilmesi. IFC Performans Standartlarına genel bakış.
2. Hafta  Performans standartlarının amacı ve uygulama kapsamı ile şartları.
3. Hafta  Biyolojik çeşitliliğin korunması ve muhafaza edilmesi, yüksek koruma değeri tipleri, değiştirilmiş ve doğal habitatlar.
4. Hafta  Kritik habitat ve kriterleri. Kritik habitatların değişim oranları ve kritik habitatların belirlenmesi.
5. Hafta  Kritik habitatlardaki müşteri şartları, yasal olarak korunan ve uluslararası düzeyde tanınan alanlar. İstilacı ve yabancı türler.
6. Hafta  Ekosistem hizmetlerinin yönetimi.
7. Hafta  Canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, Tedarik zincirinin belirlenmesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bir biyolojik çeşitlilik eylem planı veya biyolojik çeşitlilik yönetim planı oluşturulması.
10. Hafta  Diğer Performans Standartlarındaki ekosistem hizmetlerine referanslar, Örnek ekosistem hizmetleri inceleme şablonu oluşturulması.
11. Hafta  Örnek maden işletme projesi inceleme ve IFC performans standartlarına göre değerlendirilmesi.
12. Hafta  Örnek otoyol projesi inceleme ve IFC performans standartlarına göre değerlendirilmesi.
13. Hafta  IFC Performans Standartlarında bir proje yazımı ve değerlendirilmesi.
14. Hafta  Öğrenci sunumu. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  International Finance Corporation, 2012. Performans Standardı 6-Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal KaynaklarınSürdürülebilir Yönetimi. (http://www.ifc.org/)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX