GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORNİTOLOJİK ÇALIŞMA VE İZLEME/BCK-409
Dersin Adı: ORNİTOLOJİK ÇALIŞMA VE İZLEME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türkiye’de yayılış göstermekte olan kuş türlerinin durumu ve yaşam alanlarını bilir,kuş tür ve habitatlarını koruma konularında planlama yapar.
Konuyla ilgili teknolojileri öğrenir, elde edilen verileri bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
Coğrafik bilgi sistemleri ve ekolojik modelleme konularında bilgi sahibi olur ve bunlar ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
Ornitoloji temelli bir araştırmayı planlar, uygular çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini bilir.
Elde edilen bilgileri çevre, tarım ve ormancılık alanlarına aktarır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Türkiye’de yayılış gösteren kuş türlerinin durumunu ve ulusal ve uluslararası mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Temel kuş araştırma yöntemlerinin tanıtılması, Kuşlar için doğrudan ve dolaylı sayım teknikleri.
3. Hafta  Örnekleme mesafesi, göç izleme, tür ve koloni izleme, fotokapan tekniği, kuş türlerinin iz ve işaretleri.
4. Hafta  Sayım hataları, doğru sayımın önemi ve olası hataların giderilmesi.
5. Hafta  Kuş türlerini yakalama ve halkalamada kullanılan araç gereçlerve yöntemler.
6. Hafta  Sis ağı ile izlemede veri analizi yapılması ve bazı araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesi.
7. Hafta  Kuş türlerin yayılışı, popülasyon değişimi ve bolluğu üzerine alan verilerinin istatisitiksel analizi. Tür ve habitat ilişkisi
8. Hafta  Kuş türlerin yayılışı, popülasyon değişimi ve bolluğu üzerine alan verilerinin istatisitiksel analizi. Tür ve habitat ilişkisi, Ara sınav
9. Hafta  Kuş türleri ve yaşam alanlarına ait verilerin ekolojik modelleme ve doğa koruma çalışmalarında kullanımı.
10. Hafta  DNA, pelet analizi, patoloji ve parazitoloji için örnek toplama ve saklama yöntemleri.
11. Hafta  Ornitolojik araştırmalarında kişisel ve ekip güvenliği
12. Hafta  Ornitolojik çalışmalar tasarımı ve sonuçlarını raporlama.
13. Hafta  Arazi Çalışması.
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
3
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
3
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Abdullah Hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hasbenli@gazi.edu.tr)