GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞAL ALAN KRİTERLERİ/BCK-405
Dersin Adı: DOĞAL ALAN KRİTERLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Selma Seven Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma, http://websitem.gazi.edu.tr/site/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  selma@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğal alan, önemli doğa alanları kavrar, ÖDA belirleme ilkeleri ve yöntemlerini bilir, sonuçları sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Konu ile ilgili yasal bilgi ve etik değerlere sahip olur. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Doğal alan tanımı. Kapsamlı korunan alan kavramının gelişimi, ulusal ve uluslar arasıyaptırımlar.
2. Hafta  Doğal alanların koruma önceliklerini belirleme ilkeleri ve yöntemleri
3. Hafta  Biyolojik çeşitlilik nasıl ölçülür, Öncelik tespiti için uzamsal birimler ve önceliklendirme de hatalar.
4. Hafta  Önemli doğa alanları için kriterler ve eşikler, hassaslık kriteri, benzersizlik kriteri .
5. Hafta  Veri gereksimleri ve kaynaklar.
6. Hafta  Standartlar oluşturma, uzlaşma ve veri yöntemi, ÖDA süreçleri.
7. Hafta  Boşluk analizi kavramı ve amacı, Koruma faaliyetleri için ÖDA’ların önceliklerinin belirlenmesinde temel ilkeler.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Tür temelli hassaslık, alan temelli hassaslık
10. Hafta  ÖDA temelli boşluk analizi için veri gereksinimleri
11. Hafta  ÖDA lar için doğa koruma faaliyetleri önerilmesi ve araştırma öncelikleri ve analizi
12. Hafta  Boşluk analizi çıktılarının düzenlenmesi, Tekrarlarnan süreçler olarak boşluk analizi
13. Hafta  Örnek alanla ilgili verilerin girilerek boşluk analiz çalışmalarının yapılması
14. Hafta  Elde edilen verilerin değerlendirilerek koruma faaliyetlerinin önerilmesi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Penny F., et al., 2007, Önemli Doğa Alanları'nın Boşluk Analizi ve Belirlenmesi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
6
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX