GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİ TAYİNİ VE YÖNTEMLERİ/BCK-403
Dersin Adı: BİTKİ TAYİNİ VE YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri DUMAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bitkilerin genel özeliklerini ve bitki tayini ile ilgili terminolojiyi bilir.
Farklı familyalar ile ilgili vegetatif- generatif özellikleri ve terminolojiyi öğrenir.
Çiçekli bitkilerin tayini için anahtar yapma ve mevcut anahtarı kullanma becerilerini kazanır ve örneklerin isimlendirmesini öğrenir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bitki tayini için gerekli olan temel terminolojik kavramlar.
2. Hafta  Bitki tayininin amacı ve tayin yöntemleri.
3. Hafta  Floraların tanıtılması ve flora kullanımı.
4. Hafta  Çeşitli bitkileri kullanarak tayin anahtarı yapılması.
5. Hafta  Gymnospermae’lere ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
6. Hafta  Ranunculaceae ve Brassicaceae familyalarına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
7. Hafta  Papaveraceae ve Caryophyllaceae familyalarına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Fabaceae familyasına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
10. Hafta  Apiaceae ve Rosaceae familyalarına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
11. Hafta  Boraginaceae ve Scrophulariaceae familyalarına ait teşhis anahtarları ve kullanımı
12. Hafta  Lamiaceae familyasına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
13. Hafta  Liliaceae, Amaryllidaceae ve Iridaceae familyalarına ait teşhis anahtarları ve kullanımı.
14. Hafta  Poaceae familyasına ait teşhis anahtarları ve kullanımı. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Stearn, W. T., 1966. Botanical Latin. Edinbugh. Davis, P. H., 1965-2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-11, Edinburg. Tutin, T. G., Heywood, V. H. et al., 1968-1983. Flora Europaea. Cambridge. Rechinger, K. H., 1982. Flora. Iranica. Townsed, C. C., 1968-1985. Flora of Iraq. Baghdad. Zohary, M., 1987. Flora of Palaestina. Jeruselam. Strid, A., 1997. Flora Hellenica. Königstein. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E., 2007. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. İzmir.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
10
 Projeler
0
0
 Pratik
2
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
63
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX