GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME/BCK-401
Dersin Adı: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve korunması konularında yerel mevzuatları öğrenir.
ÇED çalışmalarında biyologların görev tanımlarını kavrar, ilgili bölümleri planlar, uygular.
Elde edilen sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini değerlendirir.
Biyoçeşitlilik konuları ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapar, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Biyoçeşitliliğin tarım, endüstri ve çevre alanları ile ilişkisini öğrenir, tür ve habitat koruma konularında planlama yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çevresel Etki Değerlendirmenin tarihçesi
2. Hafta  Çevresel etki değerlendirme kanunu ve yönetmeliği
3. Hafta  Ülkemizde çevresel etki değerlendirme konusundaki sorunlar
4. Hafta  ÇED raporunun bileşenleri.
5. Hafta  ÇED raporunun hazırlık aşaması
6. Hafta  ÇED raporu için veri toplama aşamaları
7. Hafta  ÇED raporu için veri toplama aşamaları
8. Hafta  ÇED raporu için veri toplama aşamaları, Ara sınav
9. Hafta  ÇED sürecinde halkın katılım toplantıları ve önemi.
10. Hafta  Raporun yazım aşamaları
11. Hafta  Yapılmakta olan bir halkın katılımı toplantısına katılma
12. Hafta  Öğrenciler tarafından hazırlanmış örnek bir ÇED raporunun sunulması ve irdelenmesi.
13. Hafta  Sonuçlanmış bir ÇED raporu üzerinde uygulama (kritik yapma)
14. Hafta  Sonuçlanmış bir ÇED raporu üzerinde uygulama. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
4
0
 Projeler
2
0
 Pratik
4
0
 Quiz
1
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Zeki Aytaç , Prof. Dr. Abdullah Hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zaytac@gazi.edu.tr , hasbenli@gazi.edu.tr)