GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ/BTM-312
Dersin Adı: GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof Dr Güven Uraz ; Prof. Dr Nihal Yücel ; Prof. Dr. Sumru Çıtak ; Doç Dr Neslihan Gündoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.gazi.edu.tr/~nihal, www.gazi.edu.tr/~sumru;www.gazi.edu.tr/~güven;www.gazi.edu.tr/~neslihan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   gundogan@gazi.edu.tr , nyucel@gazi.edu.tr, scitak@gazi.edu.tr; guraz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gıdalarda bulunan bakterilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlayabilir
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanabilir
Mikrobiyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri gıda ve sağlık problemlerini çözmek için kullanabilir
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip edebilir
Mikroorganizmaların genel özellikleri, çeşitliliği ve çevreyle olan ilişkisini kavrayabilir ve yorumlayabilir
Gıda mikrobiyoloji alanında lab. çalışmaları planlama, lab. tekniklerini, analiz yöntemlerini sağlık ve gıda alanlarına aktarma becerisini kazanabilir -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece Yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Gıda örneklerinde katı besiyeri kullanılarak yapılan sayım yöntemleri. Ders konularının ulusal mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Dökme ve yayma yöntemler.
3. Hafta   Dökme ve yayma yöntemlerinin uygulanışları ve koloni sayısının hesaplanması.
4. Hafta  Gıda örneklerinde Sıvı besiyeri kullanılarak yapılan sayım yöntemleri.
5. Hafta  En muhtemel sayı yöntemi (EMS) ve uygulaması.
6. Hafta  Membran filtrasyon yöntemi ve mikroskobik sayım (Breed yöntemi, Howard lamı, Thoma lamı) yöntemleri.
7. Hafta  Gıda örneklerinde toplam (Mezofil, Psikrofil ve Termofil) bakteri sayımı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Gıda örneklerinde Koliform bakteri (Katı besiyerinde ve EMS yöntemi) sayım yöntemi.
10. Hafta  Gıda örneklerinde Fekal Koliform bakteri sayımı.
11. Hafta  Gıda örneklerinde Escherichia coli: Katı Besiyerinde ve EMS yöntemi ile sayımı.
12. Hafta  Gıda örneklerinde maya ve küf sayımı.
13. Hafta  Gıda örneklerinde Staphylococcus aureus sayımı.
14. Hafta  Öğrenci sunumları, Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Halkman, A. K., 2005. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, MERCK, Ankara. Başak Matbacılık Ltd. Şti.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX