GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOGRAM/BTM-310
Dersin Adı: ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOGRAM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikroorganizmalardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Mikrobiyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip edip yorumlar
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarındaki teknikleri bilir ve cihazları kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri teknoloji ve sağlık problemlerini çözmek için kullanır
Klinik mikrobiyoloji konusu ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kemoterapatik madde tarihçesi ve antibiyotiklerin kimyasal yapıları.
2. Hafta  Antibiyotik tedavisinde temel ilkeler.
3. Hafta  Antibiyotik kullanımı ile bakteriyel direnç gelişmesi arasındaki ilişkiler.
4. Hafta  Beta-laktam ve Aminoglikozit antibiyotiklere karşı direnç gelişimi.
5. Hafta  Çeşitli antibiyotiklere karşı (sulfonamide, trimethoprim, kloramfenikol, glikopeptid, makrolid, linkozamid gibi) direnç gelişimi/ Değerlendirme testin
6. Hafta  Gram (+) bakterilerde değişik antibiyotiklere karşı direnç gelişim yolları ve antibiyotik direnç ve hassasiyetin besiyerinde değerlendirilmesi.
7. Hafta  Gram (-)bakterilerde değişik antibiyotiklere karşı direnç gelişim yolları ve antibiyotik direnç ve hassasiyetinin besiyerinde değerlendirilmesi.
8. Hafta  Anti tuberkuloz ilaçlar, Ara sınav
9. Hafta  Antifungal ilaçlar.
10. Hafta  Anti paraziter ilaçlar.
11. Hafta  Çeşitli organ yetmezliği ve antibiyotik kullanımı/ Değerlendirme testinin uygulanması.
12. Hafta  Antibiyotik duyarlılık testleri, antibiyotik minimum inhibisyonkonsantrasyonu/ Değerlendirme testinin uygulanması.
13. Hafta  Sıvı ve agar dilusyon yöntemi ve değerlendirilmesi.
14. Hafta  Agar difuzyon yöntemi ve değerlendirilmesi.
15. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi (Final sınavı)
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
69
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Nihal Yücel , Prof.Dr. Sumru Çıtak , Doç.Dr. Neslihan Gundoğan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem@gazi.edu.tr/site/ scitak , websitem@gazi.edu.tr/site/nyucel , websitem@gazi.edu.tr/site/gundogan; )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scitak@gazi.edu.tr , gundogan@gazi.edu.tr , nyucel@gazi.edu.tr)