GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ/BTM-308
Dersin Adı: GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz Beyatlı, Prof. Dr. Belma Aslım, Doç. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gıda biyoteknolojisi ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar
Gıda biyoteknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Gıda biyoteknolojisi ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin iletişim sağlar
Gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri teknoloji, endüstri, tarım ve sağlık problemlerini çözmek için kullanır
Gıda biyoteknolojisi çalışmaları ile ilgili multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Biyoloteknolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken bireyler olur
Gıdalarda biyoteknolojik ürünlerin kullanımı, yararları ve risklerini değerlendirir, yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olur
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Gıda biyoteknolojisinin amacı ve yerel mevzuatla ilişkilendirilmesi
2. Hafta  Gıdalarda starter ve probiyotik kültürlerin kullanımı
3. Hafta  Fermente gıda ürünleri ve uygulamasının yapılması
4. Hafta  Gıdalarda bulunan enzimler ve uygulamasının yapılması
5. Hafta  Gıdalarda kullanılan biyoteknolojik katkı maddeleri ve gıda katkı maddelerinin biyoteknolojik üretimi / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Gıdalardaki toksinler ve ELİZA tekniği ile belirlenmesi
7. Hafta  Gıdalardaki toksinlerin biyoteknolojik giderimi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Genetiği değiştirilmiş organizmalı gıda ürünleri ve riskleri
10. Hafta  Gıdalardaki GDO analizi/ Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
11. Hafta  Et ve et ürünlerinde kalite analizi
12. Hafta  Gıdalarda mikrobiyal risk ve uygulaması, gıdalardaki mikrobiyal ve kimyasal kirliliğin tespitinde kullanılan biyosensörler
13. Hafta  Gıda fabrikalarına gezi
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aran, N., 2013. Gıda Biyoteknolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru yanıt.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
1
4
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX