GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ/BTM-308
Dersin Adı: GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Gıda biyoteknolojisi ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar.
Gıda biyoteknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
Gıda biyoteknolojisi ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin ileti
Gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
Edindiği bilgi ve becerileri teknoloji, endüstri, tarım ve sağlık problemlerini çözmek için kullanır.
Gıda biyoteknolojisi çalışmaları ile ilgili multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
Biyoloteknolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken bireyler olur.
Gıdalarda biyoteknolojik ürünlerin kullanımı, yararları ve risklerini değerlendirir, yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olur

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Gıda biyoteknolojisinin amacı
2. Hafta   Gıdalarda starter ve probiyotik kültürlerin kullanımı
3. Hafta   Fermente gıda ürünleri ve uygulamasının yapılması
4. Hafta   Gıdalarda bulunan enzimler ve uygulamasının yapılması
5. Hafta   Gıdalarda kullanılan biyoteknolojik katkı maddeleri ve gıda katkı maddelerinin biyoteknolojik üretimi (Quiz)
6. Hafta   Gıdalardaki toksinler ve ELİZA tekniği ile belirlenmesi
7. Hafta   Gıdalardaki toksinlerin biyoteknolojik giderimi
8. Hafta   Gıdalardaki toksinlerin biyoteknolojik giderimi (Ara sınav)
9. Hafta   Genetiği değiştirilmiş organizmalı gıda ürünleri ve riskleri
10. Hafta   Gıdalardaki GDO analizi/ (Quiz)
11. Hafta   Et ve et ürünlerinde kalite analizi
12. Hafta   Gıdalarda mikrobiyal risk ve uygulaması, gıdalardaki mikrobiyal ve kimyasal kirliliğin tespitinde kullanılan biyosensörler
13. Hafta   Gıda fabrikalarına gezi
14. Hafta   Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Belma Aslım , Doç. Dr. Zehranur Yüksekdağ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim , http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)