GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ/BTM-306
Dersin Adı: ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz Beyatlı, Prof. Dr. Belma Aslım, Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çevre biyoteknolojisi ile ilgili problemleri ortaya koyabilir, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar
Çevre biyoteknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapabilir, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Çevre biyoteknolojisi ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin iletişim sağlar
Çevre biyoteknoloji alanında laboratuvar çalışmalar, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini çevre alanına aktarma becerisini kazanır
Biyoteknolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin öneminin farkına varır, multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alabilir
Konuyla ilgili düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilir
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken bireyler olurlar
Biyoteknolojik ürünlerin çevre konularında kullanımı, yararları ve risklerini değerlendirir, yasal ve etik konulara duyarlı olurlar
Çevre biyoteknoloji alanında laboratuvar çalışmalar, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini çevre alanına aktarma becerisini kazanır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre biyoteknolojisinin kapsamı ve biyoteknolojideki yeri
2. Hafta  Kirleticiler ve çevreye etkileri (mikrobiyal kirleticiler, toksinler, kimyasallar, metaller, petrol hidrokarbonları)
3. Hafta  Toprak mikrobiyolojisi ve çevredeki rolü
4. Hafta  Su kirleticileri ve biyoteknolojik temizlenmesi
5. Hafta  Aerobik ve anaerobik arıtım (Su arıtımı ve aktif çamur eldesi) Sularda mikrobiyal kirlilik analizi (uygulama)
6. Hafta  Biyoremediasyon
7. Hafta  Biyodegradasyon (atık giderimi ve değerlendirilmesi) ve uygulaması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Toprak ve suda mikroorganizma kullanılarak ağır metal giderimi ve uygulaması
10. Hafta  Toksik metallerin gideriminde bitkilerin kullanımı (Fitoremediasyon) Biyomadencilik ,
11. Hafta  Degrede olabilen polimerler ve biyoplastik üretimi ve uygulaması
12. Hafta  Hava kirleticileri ve biyoteknolojik temizlenmesi
13. Hafta  Biyoyakıt ve biyoenerji üretimi
14. Hafta  Biyogübre, tarımsal zararlılarla biyoteknolojik mücadele ve bio-insektisit.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Wang, L. K., Chen, P. J., Hung, Y. T., Shammas, N. K., 2010. Environmental Biotecnology, Humana Press, İleri, R., 2000. Çevre Biyoteknolojisi, Değişim Yayınları / 1. BASKI.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru yanıt.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
1
3
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX