GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ/BTM-306
Dersin Adı: ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevre biyoteknolojisi ile ilgili problemleri ortaya koyabilir, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar.
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
Çevre biyoteknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapabilir, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
Çevre biyoteknolojisi ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin iletişim sağlar.
Çevre biyoteknoloji alanında laboratuvar çalışmalar, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini çevre alanına aktarma becerisini kazanır.
Biyoteknolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin öneminin farkına varır, multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alabilir.
Konuyla ilgili düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilir.
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken bireyler olurlar.
Biyoteknolojik ürünlerin çevre konularında kullanımı, yararları ve risklerini değerlendirir, yasal ve etik konulara duyarlı olurlar.
Çevre biyoteknoloji alanında laboratuvar çalışmalar, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini çevre alanına aktarma becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Çevre biyoteknolojisinin kapsamı ve biyoteknolojideki yeri
2. Hafta   Kirleticiler ve çevreye etkileri (mikrobiyal kirleticiler, toksinler, kimyasallar, metaller, petrol hidrokarbonları)
3. Hafta   Toprak mikrobiyolojisi ve çevredeki rolü
4. Hafta   Su kirleticileri ve biyoteknolojik temizlenmesi
5. Hafta   Aerobik ve anaerobik arıtım (Su arıtımı ve aktif çamur eldesi) Sularda mikrobiyal kirlilik analizi (uygulama)
6. Hafta   Biyoremediasyon
7. Hafta   Biyodegradasyon (atık giderimi ve değerlendirilmesi) ve uygulaması
8. Hafta   Biyodegradasyon (atık giderimi ve değerlendirilmesi) ve uygulaması (Ara sınav)
9. Hafta   Toprak ve suda mikroorganizma kullanılarak ağır metal giderimi ve uygulaması
10. Hafta   Toksik metallerin gideriminde bitkilerin kullanımı (Fitoremediasyon) Biyomadencilik
11. Hafta   Degrede olabilen polimerler ve biyoplastik üretimi ve uygulaması
12. Hafta   Hava kirleticileri ve biyoteknolojik temizlenmesi
13. Hafta   Biyoyakıt ve biyoenerji üretimi
14. Hafta   Biyogübre, tarımsal zararlılarla biyoteknolojik mücadele ve bio-insektisit.
15. Hafta   Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Belma Aslım , Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim , http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)