GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BAKTERİ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI/BTM-302
Dersin Adı: BAKTERİ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Belma Aslım, Prof. Dr. Yavuz Beyatli, Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baslim@gazi.edu.tr, beyatli@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bakterilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Bakterilerin fizyoloji ve biyokimyası ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Bakterilerin fizyoloji ve biyokimyası ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır
Bakteriler hakkında edindiği bilgiyi eğitim, endüstri, sağlık problemlerini çözmek için kullanır
Bakterilerin fizyoloji ve biyokimyası ile ilgili düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Bakterilerin genel özellikleri, fizyolojisi, biyokimyası, metabolizması, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bakterilerin fizyolojik çeşitliliği
2. Hafta  Şeker ve polisakkarit biyosentezi
3. Hafta  Yağ asitleri ve lipitlerin biyosentezi
4. Hafta  Bakteriyal Hücre Bölünmesi ve Fts proteinleri
5. Hafta  Bakterilerde hücreler arası iletişim ve fizyolojisi/ Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Mikroorganizmalar Arası İlişkiler
7. Hafta  Virulens Faktörler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kimyasal Madde Döngüleri (Azot Döngüsü)
10. Hafta  Kimyasal Madde Döngüleri (Kükürt Döngüsü)
11. Hafta  Bakteriyal adaptasyon
12. Hafta  Çevresel stresin bakteri fizyolojisi üzerine etkisi/Öğrenci Sunumları.
13. Hafta   Çevresel stresin bakteri fizyolojisi üzerine etkisi/Öğrenci Sunumları. Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
14. Hafta  Bakteriyal fotosentez fizyolojisi/ Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Madigan, M. T., Martinko, J. M., Stahl, D., Clark, D. P., 2012. Brock Biology of Microorganisms, 13th Edition, Pearson Education Inc. Madigan, M. T. ve Martinko, J. M., 2009. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Çev. Ed. Cumhur Çökmüş, Palme Yayınevi. Kim, B. H. ve Gadd, M. G., 2008. Bacterial Physiology and Metabolism, Cambridge University Press, 1 edition. White, D., 2000. The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes, Oxford University Press, USA; 3 edition. Lengeler, J. W., Drews, G., Schlegel, H. G., 1999. Biology of the Prokaryotes, Wiley-Blackwell; 1 edition.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur