GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DNA VE KRİMİNOLOJİ/MHG-314
Dersin Adı: DNA VE KRİMİNOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hakkı TAŞTAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http:// websitem.gazi.edu.tr/hakki.tastan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hakkitastan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Moleküler ve genetik alanında kullanılan yöntemleri kriminal alanda da kullanma becerisini kazanır.
Kriminal olaylarda problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve model geliştirir.
Moleküler teknikleri kullanarak adli sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapar, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Adli olaylarda moleküler çalışmaların mevzuat ve yönetmelikteki yerini kavrar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Moleküler kriminolojinin tanımı, tarihçesi ve yasal mevzuatı.
2. Hafta  Zor örneklerden DNA eldesi
3. Hafta  STR lokus yapıları
4. Hafta  STR analizi ve profillenmesi
5. Hafta  DNA delilinin değerlendirme ve sunumu
6. Hafta  DNA profilleri veritabanları
7. Hafta  Mitokondriyal DNA profillenmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Soy markırları
10. Hafta  Babalık testi uygulaması
11. Hafta  Kinship testi uygulaması
12. Hafta  Rorschach testi uygulaması
13. Hafta  Yapılan testlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması
14. Hafta  Rapor düzenlemede istenilen belge ve materyaller, kriminal raporların hazırlanması, Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  W. Goodwin, A. Linacre, S, Hadi, Wiley, 2011. An Introduction to Forensic Genetics (Essential Forensic Science), Academic pres (ISBN:20330-12) Butler, J. M., 2009. Fundamentals of Forensic DNA Typing, Academic Pres (ISBN:21178-17)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
6
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX