GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ GENETİK/MHG-302
Dersin Adı: TIBBİ GENETİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal, Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler; Tıbbi genetiğin önemini ve tıpta etik konuları öğrenir.İnsan kromozomlarını tanır ve gruplandırabilir.
Mitoz ve Mayoz bölünmenin tıpla bağlantısını açıklayabilir. İnsan genomu ve gen ekspresyonu ile genetik hastalıklar arasında bağlantı kurabilir.
İnsan hastalıklarının otozomal kromozomlardan mı yoksa eşey kromozomlarından mı kaynaklandığını açıklayabilir.
Klinik sitogenetikte karşılaşılan hastalıkların gonodal mi yoksa eşeysel gelişim hastalığı olup olmadığını tartışabilir.
İnsanda tek gen hasatlıklarını tanımlayabilir
Mitokondrial genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanan hastalıkları tanımlayabilir.
Günümüzün en önemli hastalıklarından olan bazı kanser örneklerinde, sitogenetik analizler ile gözlenebilecek anormallikleri tanımlayabilir
İnsan genom projesinin amacını, bu konudaki yeni gelişmeleri ve gen tedavisinden nasıl yararlanılacağını açıklayabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tıbbi genetiğin rolü ve tıbbi genetikte etik konular.
2. Hafta  İnsan kromozomları, kromozom terminolojisi
3. Hafta  İnsan kromozomları-mitoz ve mayozun tıpla bağlantısı.
4. Hafta  İnsan genomu, gen ekspresyonu ve tıpla bağlantısı
5. Hafta  Öğrenci sunumları
6. Hafta  Klinik sitogenetik: otozomal ve eşey kromozomu hastalıkları, gonodal ve eşeysel gelişim hastalıkları.
7. Hafta  Tek gen hastalıkları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mitokondrial genlerde mutasyona bağlı hastalıklar
10. Hafta  İmmunogenetik
11. Hafta  Öğrenci sunumları
12. Hafta  Kanserde sitogenetik analizler
13. Hafta  İnsan genom projesi ve gen tedavisi
14. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., Willard, H. W., Hamosh, A., 2007. Genetics in Medicine. Thompson&Thompson. -Tunçbilek, E., 2005. Tıbbi Genetik. Güneş Tıp Kitapevi. -Rooney, D. E. 2001. Human Cytogenetics: Malignancy and acquired abnormalities. Oxford University Press. -Başaran, N. 1999. Tıbbi Genetik. Güneş & Nobel Tıp.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, ödev, kaynak taraması, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX