GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKİYE FLORASI/BCK-310
Dersin Adı: TÜRKİYE FLORASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeki Aytaç
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zaytac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ülkemizin floristik tarihini kavrayarak, bitki çeşitliliği ile endemizmin zenginliğinin sebeplerini öğrenir.
Ülkemizin genel floristik yapısını bölgelere göre analiz eder. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Var
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bitki sistematiği
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Flora ile ilgili temel kavramlar, Türkiye Florası’nın tarihsel gelişimi.
2. Hafta  Yurdumuz florasının genel özellikleri, flora bölgeleri ve elementleri.
3. Hafta  Ülkemiz bitkisel zenginliği ve sebepleri.
4. Hafta  Türkiye’de endemizm ve endemik türler.
5. Hafta  Marmara bölgesinin floristik yapısı.
6. Hafta  Karadeniz bölgesinin floristik yapısı.
7. Hafta  Doğu Anadolu bölgesinin floristik yapısı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Güneydoğu Anadolu bölgesinin floristik yapısı
10. Hafta  Akdeniz bölgesinin floristik yapısı
11. Hafta  Ege bölgesinin floristik yapısı
12. Hafta  İç Anadolu bölgesinin floristik yapısı.
13. Hafta  Öğrenci sunumları.
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Davis PH. et al. 1966-2011. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-11, Edinburgh U. Press, Edinburgh Güner A. (edit.) 2012. Türkiye Bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler) Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul Ekim T ve ark. 2000.Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üni. Barışcan Ofset, Ankara Tekin E. 2005. Türkiye’nin En Güzel yaban Çiçekleri, Promat Basın Yayın, İstanbul. Sümbül H. ve ark. Türkiye’nin Doğa rehberi, Mart matbaası, İstanbul. Süleyman G. ve ark. 2009. Antalya geofitleri, Sarıyıldız Ofset, Ankara. Mamıkoğlu N.G. 2008. Türkiye Ağaçları ve Çalıları NTV Yayınları, Ankara. Özhatay N. ve ark.2005. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, Mas matbaası, İstanbul
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
2
4
8
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX