GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ADLİ ENTOMOLOJİ/BCK-308
Dersin Adı: ADLİ ENTOMOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Entomolojik verileri kullanarak ilgili problemleri ortaya koymalı.
Problemleri çözmeye yönelik hipotez kurmalı, sonuçları analiz edebilmeli, yorumlayabilmeli.
Biyolojinin uygulama alanlarında adli entomoloji metotlarını uygulayabilmeli.
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel, toplumsal etik değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olabilmeli.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Adli Entomoloji hakkında genel bilgiler, tarihçesi ve yasal mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Adli entomoloji ile ilgili terim ve tanımlar.
3. Hafta  Çürüme (Dekompozisyon) ve çürüme üzerine etkili belli başlı faktörler.
4. Hafta  Olay yerinde bulunan birinci grup böcekler ve yaşam döngüleri.
5. Hafta  Olay yerinde bulunan ikinci grup böcekler ve yaşam döngüleri.
6. Hafta  Olay yerinde bulunan diğer grup böcekler ve yaşam döngüleri.
7. Hafta  Olay yerinden böcekleri toplama, laboratuvar ortamına getirme ve teşhislerinin yapılmasına ait yöntemleri anlatımı.
8. Hafta  Olay yerinden böcekleri toplama, laboratuvar ortamına getirme ve teşhislerinin yapılmasına ait yöntemleri anlatımı. Ara Sınav
9. Hafta  Adli entomolojide kullanılan aletler ve araç gereçler. Olay yerinden entomolojik kanıtların ve iklimsel verilerin toplanması.
10. Hafta  Ceset üzerinden ve olay yerinden örnek toplanırken dikkat edilecek noktalar
11. Hafta  Entomolojik verilerin değerlendirilmesi ve ölüm sonrası zamanın tespit edilmesi Örnek olaylar ve adli entomolojik değerlendirilmesi.
12. Hafta  Arazi uygulaması ve örnek toplama.
13. Hafta  Arazi uygulaması, örnek toplama ve değerlendirme.
14. Hafta  Rapor düzenleme. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Selami Candan , Prof. Dr. Abdullah Hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scandan@gazi.edu.tr; hasbenli@gazi.edu.tr)