GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HERPETOFAUNİSTİK KORUMA VE İZLEME/BCK-306
Dersin Adı: HERPETOFAUNİSTİK KORUMA VE İZLEME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdullah Hasbenli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasbenli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İkiyaşamlı ve sürüngenlerle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı öğrenir.
Türkiye’de yaşayan ikiyaşamlı ve sürüngen türlerini ile bunların habitat tercihleri ve koruma statüleri hakkında bilgi sahibi olur.
Herpetolojik çalışmalarda gelişen teknolojiye dayalı olarak veri toplanmasını ve bu verileri bilgisayar ortamına aktarabilir.
Herpetolojik çalışmaları planlar, uygular ve sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkisini değerlendirir.
İzlemenin amaçlarını ve yöntemlerini bilir. Herpeto fauna üzerindeki yaygın tehditleri, tür ve habitatların korunmasını bilir.
Bu konuda yapılacak çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders konuları ile ulusal ve uluslar arası mevzuatın ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Türkiye amphibi türleri (İkiyaşamlılar), habitat tercihleri ve koruma statüleri.
3. Hafta  Türkiye sürüngenleri türleri, habitat tercihleri ve koruma statüleri.
4. Hafta  Türkiye sürüngenleri türleri, habitat tercihleri ve koruma statüleri.
5. Hafta  Herpetofaunistik İzleme kriterleri ve metotları.
6. Hafta  Amphibi ve sürüngen türlerinin yakalama ve işaretleme yöntemleri.
7. Hafta  Amphibi ve sürüngen türlerinin translokasyonu.
8. Hafta  Ara sınav.
9. Hafta  Amfibi ve sürüngenler için yaygın tehditler, habitatları ve yönetimi.
10. Hafta  Amfibi ve sürüngenler alanlarını değerlendirme ve koruma.
11. Hafta  Amfibi ve sürüngenler çalışanları için sağlık ve güvenlik.
12. Hafta  Arazi çalışması.
13. Hafta  Arazi çalışması.
14. Hafta  Arazi çalışması.
15. Hafta  Öğrenci sunumları.
16. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Manley, P.N. et al. 2006. Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p. Joint Nature Conservation Committee, 2004. Common Standards Monitoring Guidance for Reptiles and Amphibians, Version February 2004. JNCC, Peterborough.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
3
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
3
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX