GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EUNIS HABİTAT TİPLERİ VE EKOSİSTEM ANALİZİ/BCK-304
Dersin Adı: EUNIS HABİTAT TİPLERİ VE EKOSİSTEM ANALİZİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri Duman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
EUNIS Habitat tiplerini sınıflandırmayı en azından 3.üncü seviyeye kadar kavrar.
Türlerin dağılımında habitatın en önemli faktör olduğunu öğrenir ve habitat çeşitliliği ile biyoçeşitlilik arasında ilişkiyi öğrenir.
Sistematik çalışmalarda habitat verisini doğru kullanmayı öğrenir.
Ekosistem tiplerini sınıflandırmayı öğrenir.
Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir olması için habitat ve ekosistem korumanın önemini kavrar.
Habitat ve ekosistem haritalamasını yapar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Ekoloji
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Avrupa Doğa Bilgi sisteminin tarihçesi, mevzuatla ilişkilendirilmesi, habitatların tanımı ve sınıflandırılması.
2. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 1. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
3. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 2. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
4. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 2. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
5. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 2. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
6. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 2. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
7. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 2. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 3. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
10. Hafta  Eunis habitat tiplerinin 3. seviyede sınıflandırılması ve bu habitat tiplerinin özellikleri.
11. Hafta  Unesco tarafından geliştirilen Ekosistem tipleri.
12. Hafta  Karasal ve sucul ekosistemin alt birimleri. Eunis habitat ve ekosistem haritalama yöntemi.
13. Hafta  Eunis habitat ve ekosistem analizi için uygulama çalışmaları.
14. Hafta  Eunis habitat ve ekosistem analizi uygulama çalışmasının tartışılması. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Davies, C. E., Moss, D., Hill, M. O., 2004. EUNIS habitat classification revised.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  1
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
6
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
7
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX