GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VEJETASYON/BCK-302
Dersin Adı: VEJETASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mecit Vural, Prof. Dr. Hayri Duman, Prof. Dr. Nezaket Adıgüzel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mvural, http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman, http://websitem.gazi.edu.tr/site/adiguzel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mvural@gazi.edu.tr, hduman@gazi.edu.tr, adiguzel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Vejetasyon ile ilgili genel kavramları, çevreyle olan ilişkilerini, vejetasyonun araştırma metotlarını ve tiplerini öğrenir.
Vejetasyon çalışmalarını planlar, uygular, konu ile ilgili yasal bilgi ve etik değerlere sahip olur.
Vejetasyon biliminin orman, çevre ve turizm alanları ile ilişkisini öğrenir, alan koruma konularında planlama yapar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Var
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Floristik yapı ve taksonominin prensiplerini almış olmak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vejetasyonun tanımı, oluşumu ve gelişimi; vejetasyon araştırmalarının önemi; vejetasyonun yapısı ve tipleri.
2. Hafta  İklim, toprak ve topoğrafik özelliklerin vejetasyona etkileri.
3. Hafta  Bitki birliği, sintaksonik birimler ve sintaksonları isimlendirme kuralları.
4. Hafta  Örnek parsel çeşitleri ve özellikleri.
5. Hafta  Hayat formları, süksesyon ve klimaks.
6. Hafta  Vejetasyon araştırma ve alansız örnekleme metodları.
7. Hafta  Ülkemizdeki orman vejetasyonu.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ülkemizdeki maki,frigana vekaya (rupikol) vejetasyonları.
10. Hafta  Ülkemizdeki bozkır, alpin, sulak alan ve riparian vejetasyonları.
11. Hafta  Ülkemizdeki tuzcul alan ve kumul vejetasyonları.
12. Hafta  Arazi çalışması.
13. Hafta  Arazi çalışması.
14. Hafta  Arazi çalışma sonuçlarının tartışılması ve genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akman, Y., Ketenoğlu, O., Geven, F., 2001. Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları. Ankara. Kılınç, M., 2005. Vejetasyon Bilimi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
2
10
 Projeler
0
0
 Pratik
2
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX