GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ/BTM-311
Dersin Adı: GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Gıdalarda bulunan bakterilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri gıda ve sağlık problemlerini çözmek için kullanır
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip eder
Mikroorganizmaların genel özellikleri, çeşitliliği ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mikroorganizma-gıda ilişkileri ve mikrobiyal kontaminasyon kaynakları.
2. Hafta  Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler.
3. Hafta  Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar.
4. Hafta  Türk gıda kodeksi ve Avrupa birliği mikrobiyolojik kriterleri, önerilen standartlar
5. Hafta  Süt, ve süt ürünleri ürünlerde bulunan mikroorganizmalar, mikrobiyolojik kriter ve standartlar
6. Hafta  Kırmızı et, fermente gıdalar ve deniz ürünlerinde bulunan mikroorganizmalar, mikrobiyolojik kriter ve standartlar. Değerlendirme testinin uygulanması.
7. Hafta  Meyve ve sebze ürünleri, konserve gıdalar ve hububat ürünlerinde bulunan mikroorganizmalar, mikrobiyolojik kriter ve standartlar.
8. Hafta  Gıdalardan örnek alma, Ara sınav
9. Hafta   Homojenizasyon ve seyreltme yöntemleri.
10. Hafta  Gıdalarda toplam bakteri ve Enterobacteriaceae analizi.
11. Hafta  Koliform, fekal koliform ve Escherichia coli analizi.
12. Hafta  Bazı patojen Gram pozitif bakterilerin analizi. Değerlendirme testinin uygulanması.
13. Hafta  İzolasyon ve tanımlama testleri, Mikroskobik tanımlama.
14. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nihal Yücel , Prof. Dr. Sumru Çıtak , Doç. Dr. Neslihan Gündoğan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel , websitem.gazi.edu.tr/site/scitak , websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nyucel@gazi.edu.tr; scitak@gazi.edu.tr; gundogan@gazi.edu.tr)