GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ/BTM-307
Dersin Adı: MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz Beyatlı, Prof. Dr. Belma Aslım, Doç. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/beyatli, www.gazi.edu.tr/baslim, www.gazi.edu.tr/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikrobiyal biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyabilir, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurabilir, sonuçları analiz edebilir, yorumlayab
Mikroorganizmaların yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlayabilir
Mikrobiyal biyoteknoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir
Mikrobiyal biyoteknolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanabilir
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilir,
Edindiği bilgilerle evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken, etik değerlere duyarlı bireyler olabilir
Üretilen biyoteknolojik ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirebilir
Laboratuvar çalışmaları planlama, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanabil
MB konuları ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretebilir, takım çalışması yapabilir, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarabilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar ile ürünlerinin biyoteknolojide kullanımı.
2. Hafta  Quorum sensing ve mekanizmasına etki eden biyoteknolojik ajanlar, Ouorum sensingin biyofilm uygulamasının gösterilmesi
3. Hafta  Mikrobiyal primer metabolitler
4. Hafta  Primer metabolit uygulaması / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz).
5. Hafta  Mikrobiyal sekonder metabolitler
6. Hafta  Sekonder metabolit uygulaması
7. Hafta  Mikrobiyal vitaminlerin üretimi ve uygulamasının yapılması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mikrobiyal polimerler ve nanoteknolojide kullanımları
10. Hafta  Mikrobiyal polimerler uygulamasının yapılması
11. Hafta  Mikrobiyal gübre ve biyoteknolojik önemi / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz).
12. Hafta  Öğrenci Sunumları
13. Hafta  Bitki büyüme hormanlarının mikrobiyal yolla üretimi
14. Hafta  Arkebakterin biyoteknolojide kullanım alanları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Lee Yuan Kun. 2006. Microbial Biotechnology, Principles and Applications, National University of Singapore, Singapore, E-book. Alexander N. Glazer and Hiroshi Nikaido. 2007. Microbial Biotechnology; Fundamentals of Applied Microbiology. Cambridge University Press.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
1
8
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
1
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX