GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ/BTM-307
Dersin Adı: MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikrobiyal biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyabilir, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurabilir, sonuçları analiz edebilir, yorumla
Mikrobiyal biyoteknoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir. Mikrobiyal biyoteknolojinin uygulama ala
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilir, Edindiği bilgilerle evrensel ve toplumsal değ
Üretilen biyoteknolojik ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirebilir. Laboratuvar çalışmaları planlam
MB konuları ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretebilir, takım çalışması yapabilir, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarabilir .

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar ile ürünlerinin biyoteknolojide kullanımı.
2. Hafta   Quorum sensing ve mekanizmasına etki eden biyoteknolojik ajanlar, Ouorum sensingin biyofilm uygulamasının gösterilmesi
3. Hafta   Mikrobiyal primer metabolitler
4. Hafta   Primer metabolit uygulaması (Quiz).
5. Hafta   Mikrobiyal sekonder metabolitler
6. Hafta   Sekonder metabolit uygulaması
7. Hafta   Mikrobiyal vitaminlerin üretimi ve uygulamasının yapılması
8. Hafta   Mikrobiyal vitaminlerin üretimi ve uygulamasının yapılması (Ara Sınav)
9. Hafta   Mikrobiyal polimerler ve nanoteknolojide kullanımları
10. Hafta   Mikrobiyal polimerler uygulamasının yapılması
11. Hafta   Mikrobiyal gübre ve biyoteknolojik önemi / (Quiz).
12. Hafta   Bitki büyüme hormanlarının mikrobiyal yolla üretimi
13. Hafta  Arkebakterin biyoteknolojide kullanım alanları.
14. Hafta   Öğrenci Sunumları
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
1
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Belma Aslım , Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/baslim , www.gazi.edu.tr/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)