GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKRO-ALG BİYOTEKNOLOJİSİ/BTM-305
Dersin Adı: MİKRO-ALG BİYOTEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz Beyatlı, Prof. Dr. Belma Aslım, Doç. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikroalglerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Mikro-alg biyoteknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Mikro-alg biyoteknolojisi ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin iletişim sağlar
Biyoloteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Konuyla ilgili edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken, etik değerlere sahip bireyler olur
Mikro-alg ürünlerinin biyoteknolojik kullanımı, yararları ve riskleri değerlendirir, yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olur
Konuyla ilgili lab. çalışmaları planlama, lab. tekniklerini ve analiz yöntemlerini gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mikro-Alg kültürlerinin koleksiyonu, depolanması, saklanması ve konu ile ilgili etik ve yerel mevzuat
2. Hafta  Mikroalg kültür tipler, geliştirme parametreleri ve uygulaması
3. Hafta  Biyoteknolojik açıdan önemli mikro-algler ve mikroskobik uygulamalı incelemeleri
4. Hafta  Mikro-Alg kültür metotları: Batch, sürekli, yarı-sürekli ve ticari ölçekli kültürler
5. Hafta  Mikro-algal pigmentler, karetonoidler ve uygulamaları. Değerlendirme testinin uygulanması
6. Hafta  Mikroalg toksinleri ve uygulaması
7. Hafta  Mikroalglerin gıda ve gıdalarda katkı maddesi olarak kullanımları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mikroalglerden elde edilen polimerik materyaller ve biyoteknolojik uygulamaları
10. Hafta  Mikro-alglerin farmokolojik uygulamalarda destek materyali olarak kullanımı. Öğrenci sunumları
11. Hafta  Mikro-alglerin tedavi edici uygulamalarda biyoteknolojik kullanımları ve uygulaması
12. Hafta  Mikro-alglerin enerji kaynağı olarak kullanımı
13. Hafta  Mikro-alglerin tarımda kullanımı. Değerlendirme testinin uygulanması
14. Hafta  İnsan ve hayvanlarca mikro-alg ürünlerinin tüketimi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Richmond, A., 2005. Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology, Oxford: Blackwell.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
1
3
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
70
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX