GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTOZOON PARAZİTLER/BTM-303
Dersin Adı: PROTOZOON PARAZİTLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Protozoon parazitlerinin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Protozoon parazitleri ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Ptotozoon parazitlerinin genel özellikleri, metabolizması, çeşitliliği, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar
Parazitoloji konusunda edindiği laboratuvar çalışma bilgilerini sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Protozoonların genel özellikleri ve önemi
2. Hafta  Protozoonların morfolojisi ve fizyolojisi
3. Hafta  Protozoonlarda çoğalma, yaşadıkları yer ve giriş yolları
4. Hafta  Mastigophora (Flagellatlar); Sarcodina (Amipler);Ciliophora (Siliatlar);Apicomplexa (Sporozooalar); Dinoflagellata (Mezokaryotlar) ‘ların özelli
5. Hafta  Kan ve dışkı örneklerinden protozoon’ların tanı ve boyama yöntemleri / Değerlendirme testinin uygulanması
6. Hafta  Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis hakkında genel bilgiler ve adı geçen türlerin mikroskobik incelemeleri
7. Hafta  Endolimax nana, Iodomoeba butschlii hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri
8. Hafta  Naegleria fowleri hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri, Ara sınav
9. Hafta  Giardia intestinalis, Enteromonas hominis, Chilomastix meslini, Balantidium coli hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri
10. Hafta  Trichomonas vaginalis, Tricomonas hominis, Trichomonas tenax hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri
11. Hafta  Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania braziliensis hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri
12. Hafta  Trypasnosoma gambiense, Trypanosoma rhodosiense, Trypanasoma cruzi hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri. Değerlendirme testin uydulanma
13. Hafta  Plasmodium vivax, Plasmodium malariae hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri
14. Hafta  Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale hakkında genel bilgiler ve mikroskobik incelemeleri. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi (Final)
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nihal Yücel , Prof. Dr. Sumru Çıtak , Doç. Dr. Neslihan Gündoğan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel; websitem.gazi.edu.tr/site/scitak; websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nyucel@gazi.edu.tr; scitak@gazi.edu.tr; gundogan@gazi.edu.tr)