GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BAKTERİ GENETİĞİ/BTM-301
Dersin Adı: BAKTERİ GENETİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Belma Aslım, Prof. Dr. Yavuz Beyatli, Doç. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bakterilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Bakteri genetiği ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Bakteri genetiği ile ilgili düşünceyi bireysel, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken, etik değerlere duyarlı bireyler olurlar
Bakterilerin gelişimini ve temel bilgilerini öğrenir, güncel bilgiyi takip eder
Bakterilerin genel özellikleri, genetiği, metabolizması, çeşitliliği, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar
Bakteriyal ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirir
Bakteri genetiği konuları ile ilgili elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bakteri genetiğinin tarihçesi, Bakteri hücresinin DNA ve RNA yapısı, bakteri kromozom yapısı, replikasyon mekanizmasının genetik kontrolü
2. Hafta  Plazmid DNA, özellikleri, fonksiyonları, plazmid DNA’nın replikasyonu, rekombinat DNA teknolojisinde plazmid vektörler
3. Hafta  Bakterilerde replikasyon ve transkripsiyon
4. Hafta  Bakterilerde gen regülasyonu, represyon, indüksiyon, ve global regülatörler operon modelleri (laktoz, triptofan, arjinin gibi)
5. Hafta  Bakterilerde attenüasyon / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Bakterilerde protein sentezi, protein katlanması ve protein splaysı
7. Hafta  Bakterilerde sporlanma, taksis ve genetik mekanizmaları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Transpozonlar ve insersiyon dizileri
10. Hafta  Bakterilerde genetik madde değişimleri / Öğrenci Sunumları
11. Hafta  Bakterilerde genetik çeşitlik ve evrimsel ilişki
12. Hafta  Bakterilerin antibiyotiklere genetik/genetik olmayan direnç mekanizmaları (Quiz)
13. Hafta  Bakteri kromozom haritalanması, bakteri gen bankası, bakteri biyoinformatiği /Değerlendirme testinin uygulanması
14. Hafta  Genetiği değiştirilmiş bakteriler. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Snyder, L., Peters, J. E., Henkin, T. M., Champness, W., 2012. Molecular Genetics of Bacteria, 4th ed. Amazon. Madigan, M. T., Martinko, J. M., Stahl, D., Clark, D. P., 2012. Brock Biology of Microorganisms, 13th Edition, Pearson Education Inc. Madigan, M. T. ve Martinko, J. M., 2009. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Çev. Ed. Cumhur Çökmüş, Palme Yayınevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX