GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BAKTERİ GENETİĞİ/BTM-301
Dersin Adı: BAKTERİ GENETİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bakterilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Bakteri genetiği ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Bakteri genetiği ile ilgili düşünceyi bireysel, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken, etik değerlere duyarlı bireyler olurlar
Bakterilerin gelişimini ve temel bilgilerini öğrenir, güncel bilgiyi takip eder
Bakterilerin genel özellikleri, genetiği, metabolizması, çeşitliliği, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar
Bakteriyal ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirir
Bakteri genetiği konuları ile ilgili elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bakteri genetiğinin tarihçesi, tanımı, uygulama alanları
2. Hafta   Bakteri DNA ve RNA yapısı
3. Hafta   Bakteri genom ve kromozom yapısı
4. Hafta  Plazmid DNA, özellikleri, fonksiyonları, plazmid DNA’nın replikasyonu, rekombinat DNA teknolojisinde plazmid vektörler
5. Hafta   Transpozonlar ve insersiyon dizileri (Quiz)
6. Hafta   Bakterilerde genetik madde değişimleri
7. Hafta   Bakterilerde replikasyon ve transkripsiyon
8. Hafta  Bakterilerde replikasyon ve transkripsiyon (Ara Sınav)
9. Hafta  Bakterilerde protein sentezi, protein katlanması ve protein splaysı
10. Hafta  Bakterilerde gen regülasyonu, represyon, indüksiyon, ve global regülatörler operon modelleri (laktoz, triptofan, arjinin gibi)
11. Hafta   Bakterilerde gen regülasyonu, represyon, indüksiyon, ve global regülatörler operon modelleri (laktoz, triptofan, arjinin gibi), Bakterilerde genetik
12. Hafta   Bakterilerde attenüasyon
13. Hafta   Öğrenci sunumları
14. Hafta   Öğrenci sunumları
15. Hafta   Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Belma Aslım , Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim , http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)