GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ/MHG-313
Dersin Adı: BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. Fatma Ünal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doku kültüründe bitki üretimi ve kromozom analizleri ile ilgili problemleri ortaya koyar.
Problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar.
Doku kültüründe bitki üretimi ve kromozom analizleri ile ilgili konuları yazılı ve sözlü sunum teknikleriyle aktarır ve etkin iletişim sağlar.
Doku kültüründe bitki üretimi ve kromozom analizlerinde kullanılan laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
Edindiği bilgi ve becerilerini tarım sektörünün problemlerini çözmek için kullanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bitki doku kültürü tarihi gelişimi, uygulama alanları, ticari boyutu ve mevzuatla ilişkişlendirilmesi.
2. Hafta  Türkiye’de ve Dünya’da doku kültürü ile üretilen bitkiler.
3. Hafta  Doku kültürü laboratuvar kuralları, kullanılan besi yeri ve cihazların uygulamalı tanıtımı.
4. Hafta  Kültür şartları, bitki büyüme düzenleyiciler ve stres koşulları.
5. Hafta  Farklı bitkiler için bitki doku kültürü uygulamaları.
6. Hafta  Mikroçoğaltım ve süs bitkilerindeki uygulamaları.
7. Hafta  Öğrenci sunumları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bitki doku kültürlerinde somaklonal varyasyonlar, avantaj ve dezavantajları.
10. Hafta  Somaklonal varyasyonun belirlenmesinde kromozom analizlerinin gerçekleştirilmesi.
11. Hafta  In vitro hücre bölünmesindeki mitotik anormalliklerin belirlenmesi.
12. Hafta  Farklı bitki doku kültürü örneklerinde kromozom analizlerinin yapılması.
13. Hafta  Farklı bitki doku kültürü örneklerinde kromozom analizlerinin yapılması.
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları. Bilimsel dergiler ve web siteleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
4
15
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
4
1
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX