GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENETİK TOKSİKOLOJİ/MHG-311
Dersin Adı: GENETİK TOKSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal, Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler; Genetik toksikoloji ile ilgili bilgileri yazılı ve sözlü sunum yoluyla aktarabilir ve etkin iletişim sağlayabilir.
Genetik toksikoloji alanında kullanılan laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilir.
Genetik Toksikoloji alanında kullanılan yöntemleri sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisi kazanabilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genetik toksikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve genel prensipleri
2. Hafta  Kullanımına sunulacak kimyasallar için yapılması zorunlu olan genotoksisite testlerini belirleyen yönetmelik ve düzenlemeler
3. Hafta  Genotoksisite çalışmalarında kullanılan model organizmalar.
4. Hafta  Genotoksisite çalışmalarında kullanılan yöntemler
5. Hafta  Genotoksisite çalışmalarında kullanılan yöntemler
6. Hafta  Genetik toksikoloji testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
7. Hafta  Öğrenci sunumları.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Genotoksik ajanların gen havuzuna ve insan sağlığına etkileri.
10. Hafta  Pestisitler ve genotoksisite / Öğrenci sunumları
11. Hafta  Gıda katkı maddeleri ve genotoksisite / Öğrenci sunumları
12. Hafta  İlaçlar ve genotoksisite / Öğrenci sunumları
13. Hafta  Genetik toksikolojide web kaynakları
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.D.Brusick, Principles of Genetic Toxicology, Plenum Pres, New York, 1987. 2.A.Lodola, J.Stadler,Pharmaceutical Toxicology in Practice:A Guide to Non-clinical Development.John Wiley& Sons,2011. 3.M.W. Powley (eds W.J. Brock, K.L. Hastings and K.M.McGown), Genetic Toxicology, in Nonclinical Safety Assessment: A Guide to International Pharmaceutical Regulations. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2013. 4.R.R. Young, Genetic toxicology:Web resources, Toxicology 173: 103–121, 2002. 5.T. Shibamoto, L.B. Bjeldanes, Introduction to Food Toxicology, 2nd edition, Academic Pres, California, USA,2009. 6.K.L. Dearfield, V.Thybaud, M.C. Cimino, L. Custer et al., Follow-up actions from positive results of in vitro genetic toxicity testing.Environmental and Molecular Mutagenesis, 52: 177–204,2011. 7.Bilimsel dergiler ve web siteleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, ödev, kaynak taraması, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
3
15
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
6
1
6
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX