GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER/MHG-307
Dersin Adı: GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal & Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal; http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr; deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler; Genetik tanıda kullanılan yöntemlerin tarihi, etik, yasal-sosyal konular ve mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olur
İnsan kromozomlarını tanıyıp sınıflandıabilir
Kromozom düzensizliklerinin prenatal,postnatal ve preimplantasyon tanıdaki önemini kavrayabilir
İnsanda kromozom preparatı için in vitro bir materyali hazırlama, ilgili cihazları kullanma, inceleme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır
Genetik konular ile ilgili toplumsal sorunları kavrar,bunlara çözüm üretir,takım çalışması yapar,elde edilen verileri sözlü yazılı tekniklerle aktarır
Genetik alanında kullanılan yöntemleri endüstri, sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarabilme becerisi kazanır.
Genetik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.Multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
Evrensel, toplumsal ve etik değerlere duyarlı bireyler olur
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yurt içi ve yurt dışında lisans üstü çalışmalar yapabilecek bilgi ve yeterliliklere ulaşır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  YBu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan kromozomları ve genetik tanıda kullanılan yöntemlerin tarihi,etik, yasal-sosyal konular ve mevzuatlar
2. Hafta  Prenatal tanıda kullanılan yöntemler
3. Hafta  Postnatal tanıda kullanılan yöntemler
4. Hafta  Preimplantasyon tanıda kullanılan yöntemler
5. Hafta  Öğrenci Sunumları
6. Hafta  Kromozom düzensizlikleri-uygulamalı tanıtım
7. Hafta  Kromozom düzensizlikleri-uygulamalı tanıtım
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Üreme teknolojilerinde kullanılan genetik yöntemler
10. Hafta  Öğrenci sunumları
11. Hafta  In vitro fertilizasyon ve genetik yöntemler
12. Hafta  Kromozomlar ve kanser
13. Hafta  Genetik danışma ve risk analizi, gen tedavileri
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final exam
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -ISCN. An International System for Human Cytogenetic Nomenclature. Karger, 2013. -Nussbaum, R .L., McInnes, R. R., Willard, H. W., 2007. Hamosh, A. Genetics in Medicine. Thompson & Thompson. -Tunçbilek, E., 2005.Tıbbi Genetik.Güneş Tıp Kitapevi. Rooney, D. E., 2001.Human Cytogenetics:Constitutional Analysis: A Practical Approach.Oxford University Press, Başaran, N., 1999. Tıbbi Genetik. Güneş & Nobel Tıp. Konu ile ilgili makaleler.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, ödev, kaynak taraması, sunum.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
2
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
4
8
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
1
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX