GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HÜCRESEL YAŞLANMANIN GENETİK TEMELLERİ/MHG-303
Dersin Adı: HÜCRESEL YAŞLANMANIN GENETİK TEMELLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Canlılarda yapı ve fonksiyon ilişkisini genetik temeller yönüyle anlayabilmeli, moleküler ve genetik süreçlerin nasıl bir bütün oluşturduğunu anlamalı
Hücresel yaşlanma ve genetik temelleri ile ilgili tarihsel gelişimi kavrayıp sentez yapabilmeli, güncel bilgileri takip edebilmeli ve yorumlayabilmeli
Yazılı ve sözlü sunum tekniklerini kullanarak konu ile ilgili bilgi aktarabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücresel yaşlanma ve genetik temelleri ile ilgili tarihsel gelişim, yaşlanma ile hücrede meydana gelen değişiklikler
2. Hafta  Yaşlanma teorileri: Genetik saat teorisi
3. Hafta  Yaşlanma teorileri: Yıkıcı hatalar (hasarlar) teorisi
4. Hafta  Yaşlanma teorileri: Telomer-Telomeraz teorisi
5. Hafta  Replikatif Yaşlanma, Hücresel Senesens ve Apoptozise yol açan etkenler
6. Hafta  Replikatif Yaşlanma, Hücresel Senesens ve Apoptozise yol açan etkenler
7. Hafta  Öğrenci Sunumları / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mitokondriyal yaşlanma
10. Hafta  Erken yaşlanma sendromları
11. Hafta  Öğrenci Sunumları / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
12. Hafta  Yaşlanma önlenebilir mi?
13. Hafta  Hücresel yaşlanma kanser ilişkisi
14. Hafta  Öğrenci Sunumları / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz) Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
1
6
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu , Prof. Dr. Fatma Ünal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz , http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( deniz@gazi.edu.tr , funal@gazi.edu.tr)