GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ HELMİNTOLOJİ/BCK-315
Dersin Adı: TIBBİ HELMİNTOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Helmintlerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Parazitlerden korunma konularında yeterli bilince sahip olur.
Helmintlerin çeşitliliğini öğrenir ve bunları sağlık alanı ile ilişkilendirir, laboratuvar çalışmalarını yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Parazit helmintler, dersin yerel mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Simbiyotik ilişkiler, parazitoloji terminolojisi, parazitlerde evrim ve çoğalma, helmintlerin parazitliğe uyumu, parazit helmintlerin konak ve konakla
3. Hafta  Parazit helmintlerin insan vücuduna giriş ve çıkış yolları, bulaşmanın sonucu ve biyolojik infeksiyon süresi.
4. Hafta  Parazit helmintlerin yaygınlığı, dağılış coğrafyası, helmintioziste belirtiler ve tanısı.
5. Hafta  İnsanda parazit yaşayan helmint grupları ve bunlardan Nematodların genel özellikleri.
6. Hafta  Barsak nematodlarının tanısı ve parazitliği
7. Hafta  Ascaris lumbricoides, Ancylostoma, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Tricho strongylus, Enterobius vermicularis tanısı ve parazitliği. Ma
8. Hafta  Makale inceleme ve öğrenci sunumları, Ara sınav
9. Hafta  Trichuris trichiura, diğer sindirim sistemi nematodları, dolaşım sistemi nematodlarının (Wuchereria spp.) tanısı ve parazitliği. Makale inceleme ve öğ
10. Hafta  Doku nematodlarının (Capillaria hepatica, Toxocora canis, Toxocora cati, Angiostrongy luscantonensis ve A. costaricensis) tanısı ve parazitlikleri. Ma
11. Hafta  Trematodlardan Fasciola hepatica, Dicrocoelium dentriticum, Schistosoma türlerinin tanısı ve parazitlikleri. Makale inceleme ve öğrenci sunumları.
12. Hafta  Sestodlarlardan Taenia saginata ve T solium, Hymenolepis nana, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum’un tanısı ve parazitlikleri. Makale inceleme
13. Hafta  Parazit helmintlerin tedavi amaçlı kullanımı.
14. Hafta  Mevcut örneklerin laboratuvarda incelenmesi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
6
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Selma Seven Çalışkan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (selma@gazi.edu.tr)