GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ HELMİNTOLOJİ/BCK-315
Dersin Adı: TIBBİ HELMİNTOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Selma Seven Çalışkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  selma@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Helmintlerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Parazitlerden korunma konularında yeterli bilince sahip olur.
Helmintlerin çeşitliliğini öğrenir ve bunları sağlık alanı ile ilişkilendirir, laboratuvar çalışmalarını yapar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Parazit helmintler, dersin yerel mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Helmintlerin genel özellikleri, parazitliğe uyumu, evrimi ve çoğalması, parazit helmintlerin konak ve konakların parazit helmintler üstündeki etkileri
3. Hafta  Parazit helmintlerin insan vücuduna giriş ve çıkış yolları, bulaşmanın sonucu ve biyolojik infeksiyon süresi.
4. Hafta  Parazit helmintlerin yaygınlığı, dağılış coğrafyası, helmintioziste belirtiler ve tanısı.
5. Hafta  İnsanda parazit yaşayan helmint grupları ve bunlardan Nematodların genel özellikleri.
6. Hafta  Barsak nematodlarının tanısı ve parazitliği
7. Hafta  Trichuris trichiura, diğer sindirim sistemi nematodları, dolaşım sistemi nematodlarının (Wuchereria spp.) tanısı ve parazitliği
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Doku nematodlarının (Capillaria hepatica, Toxocora canis, Toxocora cati, Angiostrongylus cantonensis ve A. costaricensis) tanısı ve parazitlikleri
10. Hafta  Trematodlardan Fasciola hepatica, Dicrocoelium dentriticum, Schistosoma türlerinin tanısı ve parazitlikleri.
11. Hafta  Sestodlarlardan Taenia saginata ve T solium, Hymenolepis nana, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum’un tanısı ve parazitlikleri.
12. Hafta  Parazit helmintlerden korunma yolları.
13. Hafta  Laboratuvarda örneklerin incelenmesi ve teşhisleri.
14. Hafta  Mevcut örneklerin laboratuvarda incelenmesi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Altıntaş, K., 1997, Tıbbi Parazitoloji Atlası. Çetin, E. T. ve ark., 1983. Tıbbi Parazitoloji. Toparlak, M. ve Vuruşaner, C., 2005, Helmintoloji Uygulamaları. Tınar, R., 2006, Helmintoloji.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
6
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX