GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KARASAL MEMELİ TÜRLERİNİ KORUMA VE İZLEME/BCK-309
Dersin Adı: KARASAL MEMELİ TÜRLERİNİ KORUMA VE İZLEME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türkiye'de karasal memeli türlerin korunması hakkındaki mevzuatı, ilgili kurumların yetkileri ve sorumluluklarını öğrenir.
Küçük, orta ve büyük memeli türlerinin izlenmesi ile ilgili yöntemleri bilir ve uygular.
Yarasa türlerinin izlenmesi ve korunması ile ilgili metotları bilir ve uygular.
Karasal memeli çalışmalarını planlar, uygular ve elde edilen sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini de
Karasal memeli türleri ile çevresel konuların ilişkisini öğrenir, tür ve habitat koruma konularında planlama yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Karasal memeliler ve ülkemizdeki mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Karasal memeliler ile ilgili yetkili kurumlar.
3. Hafta  Dünyadaki karasal memeli tür zenginliği, Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler ve uluslararası
4. Hafta  Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri
5. Hafta  Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri.
6. Hafta  Karasal memelileri araştırma ve izleme metotları, izleme için öncelikli türler. Araştırmalarda durum değerlendirmesi için kullanılan özellikler.
7. Hafta  Karasal memeli araştırmalarında dolaylı yöntemler. Küçük memeli türlerinin izlenmesi.
8. Hafta  Karasal memeli araştırmalarında dolaylı yöntemler. Küçük memeli türlerinin izlenmesi. Ara sınav
9. Hafta  Büyük memeli türlerinin izlenmesi.
10. Hafta  Yarasa izleme metotları.
11. Hafta  Karasal memeli çalışmalarında kişisel ve ekip güvenliği için alınması gereken önlemler.
12. Hafta  Öğrenilen bilgilerin arazi çalışması ile desteklenmesi.
13. Hafta  Öğrenilen bilgilerin arazi çalışması ile desteklenmesi.
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta   Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Abdullah Hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hasbenli@gazi.edu.tr)