GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KARASAL MEMELİ TÜRLERİNİ KORUMA VE İZLEME/BCK-309
Dersin Adı: KARASAL MEMELİ TÜRLERİNİ KORUMA VE İZLEME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdullah Hasbenli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasbenli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkiye'de karasal memeli türlerin korunması hakkındaki mevzuatı, ilgili kurumların yetkileri ve sorumluluklarını öğrenir.
Küçük, orta ve büyük memeli türlerinin izlenmesi ile ilgili yöntemleri bilir ve uygular.
Yarasa türlerinin izlenmesi ve korunması ile ilgili metotları bilir ve uygular.
Karasal memeli çalışmalarını planlar, uygular ve elde edilen sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini de
Karasal memeli türleri ile çevresel konuların ilişkisini öğrenir, tür ve habitat koruma konularında planlama yapar
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Karasal memeliler ve ülkemizdeki mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Karasal memeliler ile ilgili yetkili kurumlar.
3. Hafta  Dünyadaki karasal memeli tür zenginliği, Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler, ulusal v
4. Hafta  Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri
5. Hafta  Türkiye’deki karasal memeli türlerinin dağılımı, habitat tercihleri, tür üstündeki tehditler, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri.
6. Hafta  Karasal memelileri araştırma ve izleme metotları, izleme için öncelikli türler. Araştırmalarda durum değerlendirmesi için kullanılan özellikler.
7. Hafta  Karasal memeli araştırmalarında dolaylı yöntemler. Küçük memeli türlerinin izlenmesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Büyük memeli türlerinin izlenmesi.
10. Hafta  Yarasa izleme metotları.
11. Hafta  Karasal memeli çalışmalarında kişisel ve ekip güvenliği için alınması gereken önlemler.
12. Hafta  Öğrenilen bilgilerin arazi çalışması ile desteklenmesi.
13. Hafta  Öğrenilen bilgilerin arazi çalışması ile desteklenmesi.
14. Hafta  Öğrenilen bilgilerin arazi çalışması ile desteklenmesi.
15. Hafta  Öğrenci sunumları.
16. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Manley, P.N. et al. 2006. Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p. Szaro, R.C., et al.1988. Comparative effectiveness of pitfalls and live-traps in measuring small mammal community structure. In: Management of amphibians, reptiles, and small mammals in North America. Gen. Tech. Rep. RM-GTR-66. Flagstaff, AZ: U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 282-288.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX