GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER/BCK-307
Dersin Adı: TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  merkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ülkemizde yayılış gösteren önemli tıbbi ve aromatik bitki türleri ile genel özellikleri ve kullanım alanlarını öğrenir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini, yetişme koşullarını, doğadan toplanma şartlarını kavrar.
Drogların elde ediliş yöntemlerini ve drog isimlerini bilir.
Tıbbi ve Aromatik bitkilerin ticareti ile ilgili bilgileri öğrenir.
Tıbbi bitkilerle ilgili ülkemizdeki mevzuat ve yönetmelikleri öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi gelişimi ve önemi.Ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatlar
2. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri.
3. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, doğadan toplanması ve kullanılan kısımları.
4. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler (drog, ekstre, uçucu yağ v.b.) ve etkin maddeleri.
5. Hafta  Drogların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması.
6. Hafta  Tıbbi ve Aromatik bitkilerin ticareti.
7. Hafta  Bitkiden drogların elde ediliş yöntemleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitki grupları (Likenler ve Mantarlar) ve örnekleri.
10. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitki grupları (Yosunlar ve Eğreltiler) ve örnekleri.
11. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitki grupları (Açık Tohumlu Bitkiler) ve örnekleri.
12. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitki grupları [Kapalı Tohumlu Bitkiler (Tek çenekliler)] ve örnekleri.
13. Hafta  Tıbbi ve aromatik bitki grupları [Kapalı Tohumlu Bitkiler (Çift çenekliler)] ve örnekleri
14. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tanker, N., Koyuncu, M. & Coşkun, M. (1998). Farmasotik Botanik, Ankara Üni. Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ankara. Karamanoğlu, K. (1973). Farmasotik Botanik, Ankara Üni. Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ankara. Ketenoğlu, O., Obalı, O., Güney, K. & Geven, F. (2003). Ekonomik Bitkiler, Bizim Büro Basımevi, Ankara. Acartürk, R. (2001). Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, Orman Genel Müd. Yardımlaşma Vakfı, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Hayır
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
4
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
9
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX