GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARI/BCK-305
Dersin Adı: BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyosidal uygulamalarını ve konuyla ilgili laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
Edindiği biyosidal bilgi ve becerisini sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
Biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik testleri için materyalleri hazırlama, ilgili cihazları kullanma, inceleme ve sonuçları yorumlama becerisi olur.
Biyosidal konusundaki bilgi ve kazanımlarıyla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, etik değerlere duyarlı bireyler olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biyosidal tanımı, ürün kullanım alanları, tipleri ve yerel mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler
3. Hafta  Koruyucular ürünler
4. Hafta  Pestisit kontrolü
5. Hafta  Diğer biyosidal ürünler ve özellikleri
6. Hafta  Biyosidal ürün formülasları ve aktif maddeleri, biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri ve stabilite değerleri.
7. Hafta  Biyosidal ürünler biyolojik etkinlik testleri.
8. Hafta  Biyosidal ürünler biyolojik etkinlik testleri, Ara sınav
9. Hafta  Rodentisitler, avisisitler, mollusisitler, pisisitler, insektisitler, akarisitler ve kullanımı.
10. Hafta  Kovucular - çekiciler ve kullanımı.
11. Hafta  Biyosidal ürün olarak pestisitlerin sınıflandırması ve kullanımı.
12. Hafta  Rodentisitler ve kullanımları ve uygulamaları
13. Hafta  Kapalı alanda biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik denemeleri: karasinek, hamamböceği, fare etkinlik denemeleri ve raporlandırılması. Örnek rapor
14. Hafta  Biyosidal ürünleride etiket İnceleme, numune etiketi, karasinek üretimi ve hamamböceği üretimi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının testi
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Selami Candan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scandan@gazi.edu.tr)