GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ/BCK-303
Dersin Adı: TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Zeki Aytaç, Prof. Dr. Nezaket Adıgüzel, Prof. Dr. Suat Kıyak, Doç. Dr. Selma Seven Çalışkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac,http://websitem.gazi.edu.tr/site/adiguzel, http://w3.gazi.edu.tr/˜skiyak/index.html, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zaytac@gazi.edu.tr, adiguzel@gazi.edu.tr, skiyak@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bitki ve hayvan türlerinin sınıflandırılması ve adlandırılmasını bilir.
Yaban hayatı çalışmalarını sürdürebilmek için uluslararası isimlendirme kurallarını öğrenir.
Taksonomik problemleri çözer.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Taksonomi ve sistematiğin tarihçesi ve etik.
2. Hafta  Taksonomide ve sistematikte kullanılan temel kavramlar.
3. Hafta  Bitkilerde kullanılan taksonomik kategoriler.
4. Hafta  Bitki sistematiğinde kullanılan karakterler ve tipler.
5. Hafta  Bitki taksonlarını tanımlama ve yayınlama kriterleri.
6. Hafta  Bitkilerde sınıflandırma sistemleri.
7. Hafta  Bitki taksonomisinde örnek problem çözümleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Hayvan sistematiğinin tarihçesi, günümüzdeki durumu ve felsefesi.
10. Hafta  Zoolojideki taksonomik kategoriler ve tür kavramları.
11. Hafta  Taksonomik karekterler, varyasyonun yeri ve önemi.
12. Hafta  Zoolojide isimlendirme kuralları ve yayın kriterleri.
13. Hafta  İsimlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar.
14. Hafta  Hayvan taksonomisinde örnek problem çözümleri. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ICZN. 2014. International Commission on Zoological Nomenclature. http://iczn.org Yılmaz, İ., 1997. Taksonomik zoolojinin prensip ve metodları. Oran yayıncılık. İzmir. Menemen Y & Dönmez A. 2006. Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası. Doğan Mat. Ankara Stearn W.T. 2010. Botanical Latin KHL Printing CO. , Singapore
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
4
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
7
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur