GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ/BCK-301
Dersin Adı: HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Suat Kıyak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/˜skiyak/index.html
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  skiyak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hayvanlardaki eşeysel üremenin temelinde yer alan gonad yapısı ve fonksiyonunun ilişkilerini anlar.
Hayvanlardaki eşeysel üremenin, türlerin ve populasyonların arasındaki genetik bilgi aktarımında temel öge olduğunu anlar.
Çeşitliliğin sürdürülmesinde eşeysel üreme mekanizması ve embriyogenezin sürdürülüp sonuçlandırılmasının önemini kavrar.
Konuyla ilgili olarak edindiği bilgiyi tarım, hayvancılık (üreme-ıslah ilişkisi) ve sağlık (tüp bebek, klonlama) problemlerini çözmek için kullanır.
Hayvanların üreme özelliklerini, embriyolojinin tarihsel gelişimini, embriyogenez çeşitliliğini ve önemini kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hayvan embriyolojisinin tanımı, tarihçesi ve yerel mevzuatla ilişkisi
2. Hafta  Embriyoloji tipleri.
3. Hafta  Oogenez,ve spermatogenez.
4. Hafta  Sperm ve yumurta morfolojisi
5. Hafta  Yyumurta tipleri, yumurta zarı tipleri.
6. Hafta  Segmentasyon ve Gastrulasyon ve tipleri.
7. Hafta  Neurolasyon
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Morfogenez
10. Hafta  Determinasyon. Öğrenci sunumları
11. Hafta  İndüksiyon ve organizatör bölgeler
12. Hafta  Fertilizasyon. Öğrenci sunumları
13. Hafta  Mezoderm ve Sölom oluşumu
14. Hafta  Çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tabakoğlu-Oğuz, A., 2001. Hayvan Embriyolojisi.-- 2. bs.-- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX