GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN SİSTEMATİĞİ/BİO-308
Dersin Adı: HAYVAN SİSTEMATİĞİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hayvanlar aleminin genel özellikleri, yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Hayvan çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Omurgasız sınıflandırması ve akrabalık ilişkileri, Protistler, Süngerler ve Plakahayvancıkları.
2. Hafta  Hidrostatik iskelete giriş, Knitliler, Taraklılar, Yassısolucanlar, Mezozoonlar: olası yassısolucan akrabaları.
3. Hafta  Gnathifera: Rotiferler, Acanthocephallar ve diğer küçük gruplar, Nemertinler, Yumuşakçaların özellikleri.
4. Hafta  Halkalısolucanlar, Eklembacaklılar.
5. Hafta  Böceklerin anatomisi, sistemleri, üremesi ve sınıflandırması.
6. Hafta  Böceklerin davranışı ve yaşam ortamları.
7. Hafta  Tardigrada ve Onychophora, Yuvarlaksolucanlar, olası Yuvarlaksolucanlarınakrabası olan şubeler, Gastrotricha, Chaetognatha veCycliophora
8. Hafta  Tardigrada ve Onychophora, Yuvarlaksolucanlar, olası Yuvarlaksolucanlarınakrabası olan şubeler, Gastrotricha, Chaetognatha veCycliophora, Ara sınav
9. Hafta  “Lofoforlular, derisidikenliler, hemichordatlar, omurgasız kordalılar, omurgasızların üreme ve gelişimi. Sınavın değerlendirilmesi.
10. Hafta  Omurgalıların çeşitliliği,fonksiyonu,evrimi ve sınıflandırılması,omurgalı ilişkileri ve temel yapıları,çenesiz ve çeneli omurgalıların orijini.
11. Hafta  Amniyonsuz omurgalılar, Chondrichthyes'in yayılışı, sudaki yaşamın baskınlığı, tetrapodların orijini ve yayılması.
12. Hafta  Sauropsida: Kaplumbağalar ve Lepidosaurlar; Synapsidler ve Sauropsidler: karasal yaşama iki yaklaşım, ektotermi.
13. Hafta  Sauropsida: Archosaurlar; uçmanın ilk evrimi, kuş özelleşmeleri.
14. Hafta  Synapsida: memeliler ve evrimi, Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
8
96
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
206
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Suat Kıyak , Prof. Dr. Abdullah Hasbenli , Prof. Dr. Selami Candan , Prof. Dr. Hüseyin Özdikmen , Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan , Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/skiyak/ , http://w3.gazi.edu.tr/hasbenli/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdikmen/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/selma/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (skiyak@gazi.edu.tr , hasbenli@gazi.edu.tr , scandan@gazi.edu.tr , ozdikmen@gazi.edu.tr , selma@gazi.edu.tr , burcinaskim@gazi.edu.tr )