GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ/BİO-214
Dersin Adı: HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hayvanların yapı ve işlevlerini öğrenir.
Kimyasal ve fizyolojik olayları anlayıp yorumlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İşlevsel anatomi, vücut planı ve dış çevre, iç ortamın düzenlenmesi, hayvanlarda biyoenerji sistemlerine giriş.
2. Hafta  Besinsel gereksinimler, besin tipleri ve beslenme mekanizmaları, besinin işlenmesi ile ilgili mekanizmalar, memeli sindirim sistemi, omurgalı sindirim
3. Hafta  Hayvanlarda dolaşım (açık ve kapalı dolaşım), memelilerde dolaşım, arterler ve venlerin özellikleri, kanın özellikleri, hayvanlarda gaz alışverişi (so
4. Hafta  Enfeksiyona karşı özgül olmayan savunmalar, özgül bağışıklık, bağışıklık cevapları, bağışıklık sisteminin evrimi, bağışıklıkla ilgili hastalıklar
5. Hafta  Homoestazis, canlılarda vücut ısısının düzenlenmesi, ektoderm canlılar, endoderm canlılar,su dengesi ve atık atımı, canlılardaki boşaltım sistemleri (
6. Hafta  Endokrin sistem ve sinir sistemi arasındaki bağlantılar, omurgasızlardaki düzenleyici sistemler, kimyasal uyarılar ve etki şekilleri, omurgalı endokri
7. Hafta  Eşeyli ve eşeysiz üreme, üreme döngüleri, eşeyli üreme mekanizmaları, böceklerde üreme, memelilerde üreme, üreme hormonları.
8. Hafta  Memelilerde üreme, üreme hormonları.Ara Sınav.
9. Hafta  Epigenez, döllenmenin aşamaları, segmentasyon, embriyonik tabaklar, memelilerin gelişimi, hayvanlarda morfogenez ve farklılaşmanın hücresel ve molekül
10. Hafta  Epigenez, döllenmenin aşamaları, segmentasyon, embriyonik tabaklar, memelilerin gelişimi, hayvanlarda morfogenez ve farklılaşmanın hücresel ve molekül
11. Hafta  Sinir sisteminin elamanları, nöronlar, glial hücreler, sinir sinyallerinin oluşumu, aksiyon potansiyeli, sinapslar, nörotransmitterler, sinir sistemin
12. Hafta  Sinir sisteminin elamanları, nöronlar, glial hücreler, sinir sinyallerinin oluşumu, aksiyon potansiyeli, sinapslar, nörotransmitterler, sinir sistemin
13. Hafta  Duyu algılama, tepki verme ve beyin, duyunun algılanması, fotoreseptörler, işitme ve denge, kimyasal algılama (tat ve koku), hareket ve yer değiştirme
14. Hafta  Duyu algılama, tepki verme ve beyin, duyunun algılanması, fotoreseptörler, işitme ve denge, kimyasal algılama (tat ve koku), hareket ve yer değiştirme
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
5
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
5
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher , Prof. Dr. Selami Candan , Prof. Dr. Suat Kıyak )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sule/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/skiyak/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sule@gazi.edu.tr , scandan@gazi.edu.tr , skiyak@gazi.edu.tr )