GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN SİSTEMATİĞİ/BİO-302
Dersin Adı: HAYVAN SİSTEMATİĞİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Suat Kıyak, Prof. Dr. Abdullah Hasbenli, Prof. Dr. Selami Candan, Doç. Dr. Hüseyin Özdikmen, Doç Dr. Selma Seven Çalışkan, Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/˜skiyak/index.html, http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan, http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdikmen, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma, http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  skiyak@gazi.edu.tr, hasbenli@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr, ozdikmen@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr, burcinaskim@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hayvanlar aleminin genel özellikleri, yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Hayvan çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Omurgasız sınıflandırması ve akrabalık ilişkileri, Protistler, Süngerler ve Plakahayvancıkları.
2. Hafta  Hidrostatik iskelete giriş, Knitliler, Taraklılar, Yassısolucanlar, Mezozoonlar: olası yassısolucan akrabaları.
3. Hafta  Gnathifera: Rotiferler, Acanthocephallar ve diğer küçük gruplar, Nemertinler, Yumuşakçaların özellikleri.
4. Hafta  Halkalısolucanlar, Eklembacaklılar.
5. Hafta  Böceklerin anatomisi, sistemleri, üremesi vesınıflandırması.
6. Hafta  Böceklerin davranışı ve yaşam ortamları.
7. Hafta  Tardigrada ve Onychophora, Yuvarlaksolucanlar, olası Yuvarlaksolucanlarınakrabası olan şubeler, Gastrotricha, Chaetognatha veCycliophora.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  “Lofoforlular, derisidikenliler, hemichordatlar, omurgasız kordalılar, omurgasızların üreme ve gelişimi. Sınavın değerlendirilmesi.
10. Hafta  Omurgalıların çeşitliliği,fonksiyonu,evrimi ve sınıflandırılması,omurgalı ilişkileri ve temel yapıları,çenesiz ve çeneli omurgalıların orijini.
11. Hafta  Amniyonsuz omurgalılar, Chondrichthyes'in yayılışı, sudaki yaşamın baskınlığı, tetrapodların orijini ve yayılması.
12. Hafta  Sauropsida: Kaplumbağalar ve Lepidosaurlar; Synapsidler ve Sauropsidler: karasal yaşama iki yaklaşım, ektotermi.
13. Hafta  Sauropsida: Archosaurlar; uçmanın ilk evrimi, kuş özelleşmeleri.
14. Hafta  Synapsida: memeliler ve evrimi, Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sözen, M, Kandemir, İ.,Hasbenli A.,2013. Omurgasızlar biyolojisi. Nobel yayınları Gök, A., 2012. Böcekler. Nobel yayınları Sözen, M., 2014. Omurgalı yaşamı . Nobel yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
236
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur