GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİ SİSTEMATİĞİ/BİO-303
Dersin Adı: BİTKİ SİSTEMATİĞİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Hayri Duman, Prof. Dr. Murat Ekici, Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/szaytac, http://websitem.gazi.edu.tr/hduman, http://websitem.gazi.edu.tr/mekici, http://websitem.gazi.edu.tr/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zaytac@gazi.edu.tr, hduman@gazi.edu.tr, mekici@gazi.edu.tr, merkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bitkilerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Bitki çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
Botanik biliminin tarihsel gelişimini kavrar, sentez yapar.
Bitki sistematiği konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, tarım, orman, ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Alglerin genel özellikleri, ekonomik önemleri, sınıflandırılması; Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta divisioları.
2. Hafta  Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Phaeophyta ve Rhodophyta divisioları.
3. Hafta  Mantarların genel özellikleri, ekonomik önemleri, sınıflandırılması; Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, divisioları.
4. Hafta  Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota ve Deuteromycota divisioları.
5. Hafta  Likenlerin genel özellikleri, ekonomik önemleri, sınıflandırılması.
6. Hafta  Yosunların genel özellikleri, ekonomik önemleri, sınıflandırılması; Hepaticae ve Musci sınıfları.
7. Hafta  Eğreltilerin genel özellikleri, ekonomik önemleri, sınıflandırılması; Psilophyta, Lepidophyta, Calamophyta ve Pterophyta divisioları.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Gymnospermae’inin genel özellikleri, sınıflandırılması; Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae ve Ephedraceae familyaları.
10. Hafta  Angiospermae’lerin genel özellikleri, sınıflandırılması; Magnoliaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae ve Fagaceae familyaları.
11. Hafta  Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Salicaceae, Brassicaceae ve Ericaceae familyaları.
12. Hafta  Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae ve Boraginaceae familyaları.
13. Hafta  Lamiaceae, Scrophulariaceae ve Asteraceae familyaları.
14. Hafta  Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae ve Poaceae familyaları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akman, Y., Güney, K. 2011, Bitki Biyolojisi, Botanik, Palme Yayıncılık, Ankara. Simpson, G.M., 2012. Bitki Sistematiği(çeviri ed. Aytaç Z.), Nobel yayıncılık, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
8
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX