GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ/BİO-206
Dersin Adı: HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher, Prof. Dr. Selami Candan, Prof. Dr. Suat Kıyak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sule, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan, w3.gazi.edu.tr/~skiyak/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sule@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr, skiyak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hayvanların yapı ve işlevlerini öğrenir.
Kimyasal ve fizyolojik olayları anlayıp yorumlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İşlevsel anatomi, vücut planı ve dış çevre, iç ortamın düzenlenmesi, hayvanlarda biyoenerji sistemlerine giriş.
2. Hafta  Besinsel gereksinimler,besin tipleri-beslenme mekanizmaları,besinin işlenmesiyle ilgili mekanizmalar,memeli-omurgalı sindirim sisteminde evrimsel uyum
3. Hafta  Hayvanlarda dolaşım sistemleri ve kanın özellikleri, gaz alışverişi, solunumun denetlenmesi, solunum pigmentleri.
4. Hafta  Enfeksiyona karşı özgül olmayan savunmalar, özgül bağışıklık, bağışıklık cevapları, bağışıklık sisteminin evrimi, bağışıklıkla ilgili hastalıklar.
5. Hafta  Homoestazis,canlıda vücut ısısının düzenlenmesi,ektoderm-endoderm canlılar,su dengesi-atık atımı,canlılarda boşaltım sistemleri,memeli böbrek yapısı.
6. Hafta  Endokrin ve sinir sistemi arasındaki bağlantılar, omurgasızlarda düzenleyici sistemler, kimyasal uyarılar, omurgalı endokrin sistemi.
7. Hafta  Eşeyli ve eşeysiz üreme, üreme döngüleri, eşeyli üreme mekanizmaları, böceklerde üreme, memelilerde üreme, üreme hormonları.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Epigenez, döllenme aşamaları, segmentasyon, embriyonik tabaklar.
10. Hafta  Memelilerin gelişimi, hayvanlarda morfogenez ve farklılaşmanın hücresel-moleküler temeli.
11. Hafta  Sinir sisteminin elamanları, nöronlar, glial hücreler, sinir sinyallerinin oluşumu, aksiyon potansiyeli, sinapslar, nörotransmitterler.
12. Hafta  Sinir sisteminin evrimi ve çeşitliliği, omurgalılarda sinir sistemleri, beyin, bölümleri ve gelişimi.
13. Hafta  Duyu algılama, tepki verme ve beyin, duyunun algılanması, fotoreseptörler, işitme ve denge.
14. Hafta  Kimyasal algılama (tat ve koku), hareket ve yer değiştirme. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Campbell, N, A ve Reece J, B., 2006. Biyoloji, Palme yayıncılık, 832-1084, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Ödev hazırlama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
6
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
6
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX