GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYOLOJİ/BİO-217
Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Edindiği mikrobiyolojik bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanabilir.
Mikroorganizmalardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlayabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mikrobiyolojinin tarihçesi, Bakterilerin morfolojik ve anatomik yapıları
2. Hafta  Bakteri hücre yüzey yapıları, depo maddeleri, hareket,
3. Hafta  Bakterilerin beslenme tipleri ve üremesi
4. Hafta  Oksidasyon- redüksiyon ,Merkezi katabolik yollar, elektron taşınması, proton motive güç
5. Hafta  Bakteri metabolizması ve enzimleri, solunum, hücre duvar sentezi,
6. Hafta  DNA ve gen yapısı, replikasyon, transkripsiyon
7. Hafta  Protein sentezi
8. Hafta  Metabolik regulasyon, Ara sınav
9. Hafta  Mutasyon ve tipleri , mutajenik maddeler, DNA tamir mekanizmaları ve rekombinasyon
10. Hafta  Bakteriyofajlar, lizojeni, fenotipik ve genotipik değişiklikler.
11. Hafta  Bakteriler arasında genetik madde aktarımı, plazmitler
12. Hafta  Bakterilerde virulans , Bakterilere karşı organizmanın direnci ve bağışıklık, Kemoterapötik maddeler ve mikroorganizmalar,
13. Hafta  Gram negatif aerobik çomak ve koklar (Pseudomonas, Neisseria vb), Gram negatif hareketli bakteriler (Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter)
14. Hafta  Gram pozitif sporsuz bakteriler (Listeria, Lactobacillus), asido-dirençli bakteriler (Tüberküloz) Gram pozitif sporlu bakteriler (Bacillus, Clostridiu
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sumru Çıtak , Prof. Dr. Nihal Yücel , Prof.Dr. Neslihan Gündoğan )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/scitak/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scitak@gazi.edu.tr , nyucel@gazi.edu.tr , gundogan@gazi.edu.tr)