GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENETİK/BİO-108
Dersin Adı: GENETİK
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal, Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Genetiğin tarihsel gelişimi ve uygulama alanlarını, bazı temel genetik kavramları ve model organizmalar hakkında temel bilgileri öğrenir.
Hücre yapısının genetik esasını, mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili kavramları öğrenir
Mendel kanunlarını öğrenir, Mendel genetiğine dayalı çaprazlamaların sonuçlarını olasılık kanunlarından yararlanarak önceden tahmin edebilir.
Aile ağacı için kabul edilen kuralları ve insanlardaki kalıtım şekillerini öğrenir.
Çoklu allelleri, X’e bağlı ve öldürücü alleleri, farklı gen etkileşimlerini, çok genli kalıtımı öğrenir.
Bağlantı, kromozom haritalaması ve gen dizilimi yapabilir.
Çekirdek dışı kalıtımı öğrenir.
Gen ve kromozom mutasyonlarını, bunlarla ilişkili hastalıkları ve mutasyonların sebeplerini tanımlayabilir.
Biyoloji alanındaki bilgilerini kişisel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevre konularına uygulayabilir.Kendi kenidine öğrenme yeteneği kazanır.
Genetik alanında, yurt içi ve yurt dışında lisans üstü çalışmaları yürütmek için gerekli temel bilgi ve yeterliliklere sahip olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Hücre Biyolojisi dersini almış olmak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genetiğe Giriş, genetik kavramlar ve genetik araştırmalar.
2. Hafta  Mitoz ve mayoz bölünme, genetik kontrolü ve önemi.
3. Hafta  Mendel Genetiği; monohibrit, dihibrit, trihibrit kalıtım, test çaprazlamaları.
4. Hafta  Olasılık kanunları ve genetikte kullanımı, ki-kare analizi.
5. Hafta  Soy ağacı analizi.
6. Hafta  Mendel Genetiğinin Uzantıları.
7. Hafta  Kantitatif kalıtım.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ökaryotlarda kromozom haritalama, bakterilerde ve bakteriyofajlarda genetik analizler ve haritalama.
10. Hafta  Eşey belirlenmesi ve eşey kromozomları.
11. Hafta  Çekirdek dışı kalıtım- öğrenci sunumları.
12. Hafta  Kromozom mutasyonları.
13. Hafta  Gen mutasyonu ve DNA onarımı. Öğrenci sunumları.
14. Hafta  Populasyon genetiği. Öğrenci sunumları. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Öner C., Sümer, S., Öner, R., Öğüş, A., Açık, L.2009. Genetik Kavramlar, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Edt.W.S. Clug and M.R. Cumming, C.A. Spencer.Palme Yayıncılık, Ankara. -Öner, C.2002.Genetik Kavramlar, Altıncı Baskıdan Çeviri, Edt. W.S. Clug and M.R. Cumming.Palme Yayıncılık, Ankara. -Kuru, M., Gözükara, S.E. 2001. Genetik. Palme Yayıncılık, Ankara. -Burns, G.W., Bottino, P.J., 1989. The Science of Genetics. Maxwell Macmillan International Editions, London. -Bozcuk, A.N.2000.Genetik. Palme Yayıncılık, Ankara. -Clug, W.S. ve Cummings, M.R.1997.Concepts of Genetics, Fifth Edition. Prentice Hall International, Inc. London. -Nickerson, R.P.1990.Genetics; A Guide to Basic Concepts and Problem Solving. Scott, Foresman and Company, London, 1990. -Russel Scott, P.J.1990.Genetics. Foresman and Company, London. -The Genetics Problem Solver.Research and Education Association, 1989.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama, kısa öğrenci sunumları.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
220
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX