GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOCOĞRAFYA/BİO-301
Dersin Adı: BİYOCOĞRAFYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Abdullah Hasbenli, Doç. Dr. Hüseyin Özdikmen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac, http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zaytac@gazi.edu.tr, hasbenli@gazi.edu.tr, ozdikmen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dünyanın gelişimini ve geçirdiği jeolojik devirleri tanır.
Dünyadaki biyoçeşitliliğinin nedenlerini ve gelişimlerini kavrar.
Ülkemizin dünya coğrafyasındaki yerini öğrenir ve biyolojik çeşitliliğinin kökenini değerlendir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bitki sistematiği, Hayvan sistematiği derslerini başarmış olmak.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyocoğrafyanın ve zoocoğrafyanın tanımı ve bağlantılı olduğu bilim dalları. Jeolojik devirler.
2. Hafta  Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüşler.
3. Hafta  Hayvan yayılışlarını incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar. İlkin omurgalılar ve sudan karaya geçiş. Buzullar ve kara köprüleri.
4. Hafta  Dünyanın zoocoğrafik bölgeleri ve değerlendirme kriterleri. Palearktik ve Nearktik bölge özellikleri ve endemikleri.
5. Hafta  Etiyopya-Oryantalis, Neotropik, Avustralya ve Antartika bölgelerinin özellikleri ve endemikleri.Hayvan göçleri ve yayılışlarında insanın rolü.
6. Hafta  Hayvan yayılışının temel kuralları. Türleşme ve takson yayılışının ilkeleri. Türkiye zoocoğrafik bölgeleri ile hayvanlar alemindeki yeri ve önemi.
7. Hafta  Hayvanların Anadolu’ya giriş yolları ve önemli bariyerleri. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bitki coğrafyasının bölümleri ve tarihçesi, genel kavramlar ve areal tipleri ve oluşumu.
10. Hafta  Floristik alemler ve bölgelerin sınıflandırılması.
11. Hafta  Holarktik, Paleotropik, Neotropik flora alemleri ve kapsadığı alanlar.
12. Hafta  Kap, Avustralya ve Holantarktik flora alemleri.
13. Hafta  Türkiye ’nin bitki coğrafyası bölgeleri.
14. Hafta  Türkiye ’nin bitki coğrafyası bölgeleri. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akman, Y., Düzenli, A., Güney, K. 2005. Biyocoğrafya, Palme yayıncılık, Ankara. Demirsoy, A. 2008. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası: Hayvan Coğrafyası. Meteksan Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
14
4
56
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
122
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX