GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKOLOJİ/BİO-210
Dersin Adı: EKOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri Duman, Doç. Dr. Selma Seven Çalışkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
Ekolojik ilişkileri, ekolojik faktörleri ve gelişimdeki rollerini, biyosfer ve ekosistem çeşitlerini, yapısı, fonksiyonu ve öneminin farkına varır.
Ekoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çevresel faktörlerin ekosistem ve canlılar üzerindeki etkilerini bilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ekolojinin faaliyet alanı ve ilgili yasal mevzuatlarla ilişkilendirilmesi. Ekolojiye giriş ve biyosfer; organizmaların yayılışını etkileyen faktörler.
2. Hafta  Sucul ve karasal biyomlar, yayılışların uzamsal boyutu.
3. Hafta  Davranış ve davranış ekolojisine giriş; öğrenme, hayvanlarda bilişim.
4. Hafta  Sosyal davranış ve sosyobiyoloji, populasyon ekolojisi.
5. Hafta  Populasyonların özellikleri, yaşam öyküleri.
6. Hafta  Populasyon gelişimi, populasyonu sınırlayıcı faktörler, insan populasyon artışı.
7. Hafta  Komünite ekolojisi: komünite nedir, türler arası ilişkiler ve komünite yapısı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Müdahaleler ve komünite yapısı, komünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen biyocoğrafik faktörler.
10. Hafta  Ekosistemler: ekosistem yaklaşımı, ekosistemlerde birincil üretim, ekosistemlerde ikincil üretim.
11. Hafta  Ekosistemlerdeki kimyasal elementlerin döngüsü. insanın ekosistemler ve biyosfer üzerindeki etkisi.
12. Hafta  Doğal kaynak koruma biyolojisi: biyoçeşitlilik krizi, populasyon ve tür düzeylerinde koruma.
13. Hafta  Komünite, ekosistem ve ekosistem grupları düzeylerinde koruma.
14. Hafta  Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders notları Şişli, N. N., 1996. Çevre Bilim- Ekoloji, Yeni Fersa Matbaacılık, Ankara, 1-492. Kocataş, A., 1997. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1-564. Campbell, N. A., 2010, Biyoloji, Palme Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
6
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX