GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKOLOJİ/BİO-210
Dersin Adı: EKOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
Ekolojik ilişkileri, ekolojik faktörleri ve gelişimdeki rollerini, biyosfer ve ekosistem çeşitlerini, yapısı, fonksiyonu ve öneminin farkına varır.
Ekoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çevresel faktörlerin ekosistem ve canlılar üzerindeki etkilerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ekolojinin faaliyet alanı ve ilgili yasal mevzuatlarla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Ekolojiye giriş ve biyosfer; organizmaların yayılışını etkileyen faktörler.
3. Hafta  Sucul ve karasal biyomlar.
4. Hafta  Davranış ve davranış ekolojisine giriş. Hayvanlarda öğrenme, hayvanlarda bilişim. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler.
5. Hafta  Sosyal davranış ve sosyobiyoloji, populasyon ekolojisi. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler.
6. Hafta  Populasyonların özellikleri, yaşam öyküleri. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler.
7. Hafta  Populasyon gelişimi, populasyonu sınırlayıcı faktörler. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler.
8. Hafta  Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler. Ara sınav
9. Hafta  Komünite ekolojisi: komünite nedir, türler arası ilişkiler ve komünite yapısı
10. Hafta  Müdahaleler ve komünite yapısı, komünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen biyocoğrafik faktörler.
11. Hafta  Ekosistemler: ekosistem yaklaşımı, ekosistemlerde birincil üretim, ekosistemlerde ikincil üretim.
12. Hafta  Ekosistemlerdeki kimyasal elementlerin döngüsü. insanın ekosistemler ve biyosfer üzerindeki etkisi.
13. Hafta  Doğal kaynak koruma biyolojisi: biyoçeşitlilik krizi, populasyon ve tür düzeylerinde koruma. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler.
14. Hafta  Komünite, ekosistem ve ekosistem grupları düzeylerinde koruma. Öğrenci sunumları ve konuyla ilgili görsel gösterimler. Genel değerlendirilme ve öğreni
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
6
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Zeki Aytaç , Prof. Dr. Hayri Duman , Doç. Dr. Selma Seven Çalışkan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman , http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zaytac@gazi.edu.tr , hduman@gazi.edu.tr , selma@gazi.edu.tr)