GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOTEKNOLOJİ/BİO-202
Dersin Adı: BİYOTEKNOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar
Biyoteknolojinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip eder ve yorumlar, bilgisayar programlarını kullanır
Biyoteknoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır ve etkin iletişim sağlar
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Biyoteknolojik ve nanoteknolojik ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirir
Yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olur

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biyoteknoloji ve Tarihçesi, Mikrobiyal biyoteknoloji, Mikrobiyal metabolitler
2. Hafta  Biyoteknolojik Genomiks, Proteomiks, Transkriptom, Metabolitler, metobolom ve metabolomiks, Glikomiks ve glikoteknoloji
3. Hafta  Biyoteknolojide kullanılan model organizmalar
4. Hafta  Genomik DNA kütüphanesi, c DNA kütüphanesi, Biyoinformatik
5. Hafta  Rekombinant DNA Teknolojisi, Gen Klonlaması, vektörler ve Biyoteknolojik Uygulamaları
6. Hafta  Protein mühendisliği, rekombinat proteinler, gen sekanslama, gen teratipi
7. Hafta  Bitki Biyoteknolojisi, Transgenik Bitkiler, Gen Susturma Mekanizmaları
8. Hafta  Bitki Biyoteknolojisi, Transgenik Bitkiler, Gen Susturma Mekanizmaları , Ara sınav
9. Hafta  Bitki Gen aktarım yöntemleri, Bitki Doku Kültürü ve Biyoteknolojide Uygulama Alanları
10. Hafta  Hayvan Biyoteknolojisi, Transgenik Hayvanlar, Hayvanlarda Gen Nakavtı
11. Hafta  Hayvan Hücre Kültürü ve Uygulamaları, Doku Mühendisliği, 3D-printing
12. Hafta  Monoklonal ve Poliklonal Antikorların Biyoteknolojide Uygulama Alanları, Hibridoma teknolojisi
13. Hafta  Biyoteknolojik Aşılar, ilaç ve biyomedikal Biyoteknoloji
14. Hafta  Biyosensörler, Kanser Biyoteknolojisi
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
138
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Belma Aslım , Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim , http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)