GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİ YAPISI VE İŞLEVİ/BİO-207
Dersin Adı: BİTKİ YAPISI VE İŞLEVİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri Duman, Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Murat Ekici, Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.eud.tr/site/hduman,http://websitem.gazi.eud.tr/site/mekici,http://websitem.gazi.eud.tr/site/zaytac,http://websitem.gazi.eud.tr/site/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr, zaytac@gazi.edu.tr,mekici@gazi.edu.tr, merkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bitkisel dokular ile vejetatif ve generatif organların yapı ve özelliklerini kavrar.
Bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerini ve mekanizmalarını öğrenir.
Bitkilerde su ve besin taşınım mekanizmalarını kavrar.
Bitkilerdeki metabolik olayları sebep ve sonuçları ile kavrar.
Bitkilerin besin elementi ve beslenmeyle ilgili adaptasyonlarını öğrenir.
Bitkilerdeki çevreye karşı tepkileri ve savunma mekanizmalarını bilir.
Bitkilerdeki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bitkisel dokular.
2. Hafta  Bitkilerin vejetatif organları ve yapıları.
3. Hafta  Bitkilerin vejetatif organları ve yapıları.
4. Hafta  Bitkilerin generatif organları ve yapıları.
5. Hafta  Bitkilerin generatif organları ve yapıları.
6. Hafta  Bitkilerin büyüme ve gelişme süreçleri.
7. Hafta  Su ve mineral absorbsiyonu, transpirasyon ve kontrolü.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bitkilerde taşınım ve mekanizmaları.
10. Hafta  Bitkilerde besin elementleri ve beslenme ile ilgili adaptasyonlar.
11. Hafta  Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme.
12. Hafta  Sinyal iletimi ve bitki yanıtları, bitkilerin hormonlara verdiği yanıtlar.
13. Hafta  Bitkilerde hareket ve mekanizmaları.
14. Hafta  Bitkilerde savunma mekanizmaları . Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Camphell N.A. & Reece J.B., 2006.Biyoloji, Palme Yayıncılık. Akman Y.& Düzenli S.,2010. Bitki Fizyolojisi, Ankara. Kocaçalışkan İ., 2008. Bitki Fizyolojisi, Nobel yayın dağıtım. Küçüker O., 1998. Bitki Morfolojisi, İstanbul Ün. Fen Fak. Yayınları. Yentür S., 2003. Bitki Anatomisi, İstanbul Ün. Fen Fak. Yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru- Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
4
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
8
32
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
7
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
148
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX