GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYOLOJİ/BİO-201
Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sumru Çıtak, Prof. Dr. Nihal Yücel, Prof.Dr. Güven Uraz, Doç.Dr. Neslihan Gundoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem@gazi.edu.tr/site/ scitak; websitem@gazi.edu.tr/site/nyucel; websitem@gazi.edu.tr/site/gundogan; websitem@gazi.edu.tr/site/guraz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  scitak @gazi.edu.tr, gundogan@ gazi.edu.tr, nyucel@ gazi.edu.tr, uraz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Edindiği mikrobiyolojik bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanabilir.
Mikroorganizmalardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlayabilir -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eşkoşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Mikrobiyolojinin tarihçesi, Bakterilerin morfolojik ve anatomik yapıları
2. Hafta  Bakteri hücre yüzey yapıları, depo maddeleri, hareket,
3. Hafta  Bakterilerin beslenme tipleri ve üremesi
4. Hafta  Oksidasyon- redüksiyon ,Merkezi katabolik yollar, elektron taşınması, proton motive güç
5. Hafta  Bakteri metabolizması ve enzimleri, solunum, hücre duvar sentezi,
6. Hafta  DNA ve gen yapısı, replikasyon, transkripsiyon
7. Hafta  Protein sentezi , metabolik regulasyon
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mutasyon ve tipleri , mutajenik maddeler, DNA tamir mekanizmaları ve rekombinasyon
10. Hafta  Bakteriyofajlar, lizojeni, fenotipik ve genotipik değişiklikler.
11. Hafta  Bakteriler arasında genetik madde aktarımı, plazmitler
12. Hafta  Bakterilerde virulans , Bakterilere karşı organizmanın direnci ve bağışıklık, Kemoterapötik maddeler ve mikroorganizmalar,
13. Hafta  Gram negatif aerobik çomak ve koklar (Pseudomonas, Neisseria vb), Gram negatif hareketli bakteriler (Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter)
14. Hafta  Gram pozitif sporsuz bakteriler (Listeria, Lactobacillus), asido-dirençli bakteriler (Tüberküloz) Gram pozitif sporlu bakteriler (Bacillus, Clostridiu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Microbiology an Introduction. Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L. Brock Biology of Microorganisms. M.T. Madigan, J.M.Martinko, J. Parker. Mikroorganizmaların Biyolojisi, Michael T. Madigan, John M. Martinko, Çeviri Editörü : Prof. Dr. Cumhur Çökmüş. Palme Yayıncılık .
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Hayır
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
5
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
146
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX