GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KÖKENİ/BİO-102
Dersin Adı: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KÖKENİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Murat Ekici, Doç. Dr. Selma Seven Çalışkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mekici, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mekici@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yaşam tarihine giriş ve yaşamın kökeni, ana canlı soyları.
2. Hafta  Prokaryotların dünyası, prokaryotların yapıları, işlevleri ve üremeleri.
3. Hafta  Besin ve metabolik çeşitlilik, prokaryotik çeşitliliğin incelenmesi, prokaryotların ekolojik açıdan etkileri.
4. Hafta  Bir hücrelilere giriş, ökaryotların ortaya çıkışı ve başlangıçtaki çeşitlenmesi.
5. Hafta  Karasal bitki evrimine bir bakış ve karasal bitkilerin kökeni.
6. Hafta  Karayosunları, iletim demetli bitkilerin kökeni, pteridofitler: tohumsuz iletim demetli bitkiler.
7. Hafta  Tohumlu bitkilerin evrimine genel bakış, gimnospermler, angiospermler.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bitkiler ve insanlar, mantarlara giriş.
10. Hafta  Hayvan nedir? hayvanların çeşitliliği ile ilgili iki görüş, hayvanların çeşitliliğinin kökenleri.
11. Hafta  Parazoa, radiata, protostomialophotrochozoa.
12. Hafta  Protostomia: ecdysozoa, deuterostomia, omurgalılara giriş.
13. Hafta  Omurgasız olmayan kordalılar ve omurgalıların kökeni.
14. Hafta  Balıklar ve ikiyaşamlılar, amniyotlar, primatlar ve Homo sapiens in evrimi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Campbell, N. A., 2010, Biyoloji, Palme Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
18
108
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX