GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE 6/ENG302
Dersin Adı: İNGİLİZCE 6
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farklı varsayımsal durumlar hakkında yapılan konuşmaları anlayabileceklerdir.
Geçmişteki yetenekler üzerinde görüş bildireceklerdir.
Tarihteki büyük bir olay hakkında konuşabileceklerdir.
Fikirlerini anlamsal bir bütünlük içinde paragraf halinde aktarabileceklerdir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Değişik durumlarda tavsiyede bulunma, koşul ifadelerini kullanma.
2. Hafta  Öğrenilen bir haberi başka birine raporlama/aktarma, yaşam deneyimleri üzerine oluşturulan metinleri anlama.
3. Hafta  Paragraf Organizasyonu, paragrafın formatı, paragrafın içerikleri hakkında alıştırmalar yapma.
4. Hafta  Yapmakta olduğu bir işi süreç ifade eden zaman ifadeleriyle anlatma
5. Hafta  Yetenekler hakkında konuşma, mesleklerle ilgili görüş bildirme, insan nitelikleriyle ilgili fikir beyan etme.
6. Hafta  Paragraf Organizasyonu hakkında alıştırmalar yapma, İnternet ile ilgili ifadeleri kullanma.
7. Hafta  Çevresini tarif etme, çevrenin nasıl geliştirilebileceği konusunda konuşma.
8. Hafta  Miktarlarla ilgili görüş belirtme, çeşitli çevrimiçi siteler hakkında fikir beyan etme.
9. Hafta  ARA SINAV- Geçmişle ilgili koşul ifadeleri oluşturma.
10. Hafta  Tarihle ilgili ifadeleri kullanma.
11. Hafta  Çeşitli yazma etkinlikleri oluşturma, insanları betimleme.
12. Hafta  Tarihteki büyük bir olayı anlatma, belirsizlikler hakkında konuşma
13. Hafta  Çeşitli paragraf türleri çalışmaları yapma, tavsiyede bulunma, uyarı yapma, özel ya da tehlikeli bir yer hakkında konuşma
14. Hafta  Öğrenci Sunuları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
3
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
4
52
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
3
1
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (...)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()