GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-II/ING-102
Dersin Adı: İNGİLİZCE-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Mustafa Akın Güngör YDYO Okutmanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/magungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  magungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler İngilizce’de sahiplik durumlarını kavrayabilirler.
Öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler İngilizce sıfat yapılarını kullanabilirler.
Öğrenciler duyguları hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler sıfat ve zarf yapıları arasındaki farkı kavrayabilirler.
Öğrenciler zorunluluk kalıbını kullanabilirler.
Öğrenciler gelecekle ilgili planlarını anlatabilirler.
Öğrenciler nesne ve özne konumundaki zamirlerin farkına varabilirler.
Öğrenciler başlarından geçen bir olayı anlatabilirler. Öğrenciler geçmiş zaman zarflarını kullanabilirler.
Öğrenciler düzenli ve düzensiz fiil ayrımını yapabilirler. Öğrenciler soru kelimelerini kullanarak soru sorabilirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders 1: Oryantasyon, Ders 2: iyelik eki(-s).
2. Hafta  Ders 3: Yapabilme kalıbı (can), Ders 4: ‘de – da’ yapıları (too, either).
3. Hafta  Ders 5: Sıfatlar, Ders 6: Vücudumuzun kısımları.
4. Hafta  Ders 7: Hastalıklar, Ders 8: Duygularımız.
5. Hafta  Ders 9: Zarflar, Ders 10: Geçmiş zamanda olmak (to be) fiili.
6. Hafta  Ders 11: Zorunluluk kalıbı (must), Ders12: Geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı.
7. Hafta  Ders 13: Genel tekrar, Ders 14: Genel tekrar.
8. Hafta  Ara Sınav – Ders 15: Genel tekrar, Ders 16: Genel tekrar.
9. Hafta  Ders 17: Gelecek zaman (be going to), Ders 18: Nesne konumundaki zamirler.
10. Hafta  Ders 19: Kelime çalışması (ofis araçları), Ders 20: Nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı.
11. Hafta  Ders 21: Düzenli fiillerle geçmiş zaman, Ders 22: Düzensiz fiillerle geçmiş zaman.
12. Hafta  Ders 23: Geçmiş zaman zarfları, Ders 24: Zaman kalıpları tekrarı.
13. Hafta  Ders 25: Soru kalıpları (Which, What), Ders 26: Soru kalıpları (Where, How many, When).
14. Hafta  Ders 27: Soru kalıpları (Whose, Who), Ders 28: Soru kalıpları (Why, How).
15. Hafta  Ders 29: Genel tekrar, Ders 30: Genel tekrar.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan içerik videoları. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan öğrenci portalındaki forum sayfaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Video Gösterim, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur