GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-I/ING-101
Dersin Adı: İNGİLİZCE-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Mustafa Akın Güngör, YDYO Okutmanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/magungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  magungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler kendilerini tanıtabilirler.
Öğrenciler meslekleri sorabilir ve üçüncü kişilerin mesleklerini söyleyebilirler.
Öğrenciler İngilizce yaş ve telefon numarası sorabilirler.
Öğrenciler cins isimlerde tekillik çoğulluk durumlarını tanıyabilir ve ilgili isimler yerine zamir kullanabilirler.
Öğrenciler nesnelerin adetlerini sorabilir ve ilgili sorulara cevap verebilirler.
Öğrenciler zamanı sorabilir ve ilgili sorulara saat, gün, ay ve mevsim belirterek cevap verebilirler.
Öğrenciler zaman edatlarını tanıyarak içinde bulundukları zamanda gerçekleşen olayları anlatabilirler.
Öğrenciler İngilizce iyelik durumlarını tanıyabilirler.
Öğrenciler yer edatlarını tanıyabilirler. Öğrenciler iki tümceyi doğru bağlaç kullanarak bağlayabilirler.
Öğrenciler geniş zamanlı tümceleri ve sıklık zarflarını tanıyabilir, İngilizce olarak üretebilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders 1: Oryantasyon, Ders 2: İngilizce kendini tanıtma.
2. Hafta  Ders 3: Meslekleri tanıma, Ders 4: Olmak (to be) fiili.
3. Hafta  Ders 5: Sayıları tanıma, Ders 6: İngilizce telefon numarası ve yaş sorma.
4. Hafta  Ders 7: Cins isimlerde çoğul eki, Ders 8: Özne durumundaki çoğul zamirler.
5. Hafta  Ders 9: There is /There are (var) kalıbı, Ders 10: İngilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma.
6. Hafta  Ders 11: Zaman Edatları, Ders12: Şimdiki zaman.
7. Hafta  Ders 13: Genel Tekrar, Ders 14: Genel Tekrar.
8. Hafta  Ara Sınav– Ders15: Genel tekrar, Ders 16: Genel tekrar.
9. Hafta  Ders 17: Ülkeler ve milliyetler, Ders 18: Have got /has got kalıbı.
10. Hafta  Ders 19: İngilizce kıyafet isimleri, Ders 20: Yer edatları.
11. Hafta  Ders 21: İyelik sıfatları ve hava durumu, Ders 22: ‘Ve, fakat, ama’ bağlaçları.
12. Hafta  Ders 23: ‘This, That, These, Those’ kalıpları, Ders 24: İsimlerde tanımlık durumu.
13. Hafta  Ders 25: Çoğul öznelerle geniş zaman, Ders 26: Tekil öznelerle geniş zaman.
14. Hafta  Ders 27: Sıklık zarfları, Ders 28: Geniş zaman ve Şimdiki zaman ayrımı.
15. Hafta  Ders 29: Genel Tekrar, Ders 30: Genel tekrar.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan içerik videoları. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan öğrenci portalındaki forum sayfaları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Video Gösterim, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur