GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Dr. Ayşegül Altınova, Okt., Gülcan Şahingöz, Okt. Ayşegül Dönmez, Okt. Aylin Orcan, Okt. Safinaz Tekneci, Okt. Arif Sarı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cansiz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplerin kavranması.
I. Dünya Savaşı’nda Türk Devleti’nin durumunun kavranması.
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımlarının kavranması.
Milli Mücadele dönemi olaylarının kavranması.
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
Tarih ve tarih eğitimi ile ilgili kavram, bilgi, beceri ve değerlere sahip olur. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Temel Kavramlar.
2. Hafta  Osmanlı Devletinin Yıkılışı(İç ve Dış Sebepleri).
3. Hafta  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri, III. Selim, II. Mahmud’un Islahatları, Tanzimat - Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi.
4. Hafta  Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları.
5. Hafta  Birinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi ve askeri Gelişmeler, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İktidara Gelmesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları.
6. Hafta  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı, Gizli Antlaşmalar ve Paylaşma Projeleri.
7. Hafta  Mütareke Sonrası Memleketin Durumu, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler/VİZE
8. Hafta  Mütarekeden Sonra Osmanlı Hükümetleri, Mütarekeden Sonra Türk Milleti ve Cemiyetler.
9. Hafta  Milli Mücadeleye Hazırlık İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gönderilmesi ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler.
10. Hafta  Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler.
11. Hafta  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Faaliyetleri, Milli Mücadelenin Maddi ve Manevi Temelleri, T.B.M.M.’nin Açılması ve Çalışmaları.
12. Hafta  T.B.M.M’nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, İç İsyanlar ve Ülkede Asayişin Sağlanması.
13. Hafta  Mondros Mütarekesinden Sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye Üzerindeki Yeni Projeleri,Paris Barış Kon.,Londra Kon.,San-Remo Konferansı,Serv Andlaş.
14. Hafta  Milli Mücadele’de Cepheler, Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi.
15. Hafta  FİNAL
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atatürk, M.K. (2000)Nutuk, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Turan, R. vd. (2012). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Shaw, S. (1983). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanblu: E Yayınları. Zürcher, E.J. (2012). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Krabekir, K. (2012). İstiklal Harbimiz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara (1989). Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul (1953)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bu dersin staj süreci yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX