GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI/BİO-403
Dersin Adı: İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.dr, Selami CANDAN Doç. Dr. Barbaros Balabanlı;
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bbalabanli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bbalabanli@gazi.edu.tr; scandan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çalışanların iş yerlerindeki fiziki çevre koşulları ile ilgili sağlık sorunlarını kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İş sağlığı ve güvenliği kavramı, gelişimi ve güvenlik kültürü.
2. Hafta  İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye’de ve dünyadaki durumu.
3. Hafta  İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ve uluslar arası mevzuattaki yeri ve önemi.
4. Hafta  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kurulları yönetim sistemleri.
5. Hafta  Risk yönetimi ve değerlendirme, çalışma ortamının denetimi, hijyen ve ergonomi.
6. Hafta  Korunma politikaları,kaynak,elektrik,kaldırma araçları,motorlu araçlar,el aletleriyle çalışılan işler,bakım-onarım çalışmalarında iş sağlığı-güvenliği
7. Hafta  Yangın, acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, havalandırma ve iklimlendirme kuralları.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Basınçlı kaplar,kapalı alanlar,ekranlı araçlar,elle kaldırma-taşıma işleri,yüksekte çalışmalar,inşaat ve maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği.
10. Hafta  Kişisel koruyucu donanımlar-iş ekipmanları, tasarım,imalat ve kullanımında iş sağlığı ve güvenliği,iş kazaları,sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları.
11. Hafta  İş güvenliği açısından yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler.
12. Hafta  Çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Çalışma hayatında etik.
13. Hafta  Yetişkin eğitimi. İş yerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim.Tarım, ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği.
14. Hafta  Türkiye’de iş sağlığı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İş sağlığı ve eğitimi Kitabı. Ders notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
4
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX